Posted on

BRÜSSZEL ELFOGADTA A 2014-2020 IDŐSZAKI MAGYARORSZÁG–HORVÁTORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMOT

Az Európai Területi Együttműködési (ETE) programok egyike az Interreg névre hallgató Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program, amelyet a korábbi sikerekre való tekintettel és az EU célkitűzéseinek megfelelően a 2014-2020-as időszakra is meghirdetnek. 2015. szeptember 7-én jelentős előrelépés történt a Program jövője szempontjából, amikor a Brüsszeli Bizottság hivatalosan jóváhagyta a Program tartalmát.

Az ETE programok célja, hogy  az országok és régiók határain átívelő problémák kezelésével hozzájárulnak az EU általános gazdasági, szociális és területi kohéziójához. A horvát-magyar együttműködési program 4 fő fejlesztési prioritással rendelkezik:

1. prioritási tengely:
Gazdaságfejlesztés – A KKV-k versenyképességének fokozása

2. prioritási tengely:
A természeti és kulturális erőforrások fenntartható kiaknázása – A környezet állapotának megőrzése és védelme, az erőforrások hatékony felhasználásának elősegítése

3. prioritási tengely:
Együttműködés – Intézményi kapacitások bővítése és hatékony közigazgatás

4. prioritási tengely:
Oktatás – Beruházás az oktatásba, képzésbe, a szakképzést is beleértve, a készségfejlesztés és az élethosszig tartó tanulás érdekében, az oktatási, képzési infrastruktúra fejlesztésével

A Program jóváhagyásával megnyílt az út a pályázatok meghirdetése felé, az első felhívások megjelenése 2015 végére várható.

A 2014-2020-as időszakban immár a profitorientált vállalkozások együttműködési projektjei is támogatatóak lesznek (1. prioritás). Összesen mintegy 2,5 milliárd forintnyi keretösszegre, valamint a hazai átlagnál jóval kedvezőbb, akár 70-80%-os támogatási intenzitásra készülhetnek a vállalkozók.

A vállalkozásokon kívül – a korábbi időszakhoz hasonlóan – továbbra is támogatottak az önkormányzatok és nonprofit szervezetek határon átnyúló együttműködési projektjei (2-4. prioritás), összesen kb. 15-20 milliárd Ft értékben.

Magyarországi oldalról a Baranya, Somogy és Zala megyei szervezetek érintettek az együttműködési programban, míg horvát részről a határmenti horvát megyékben működő szervezetek vehetnek részt.

A program kialakításában cégünk munkatársa, Márton György kulcsszakértőként vett részt, ez is alátámasztja a határmenti program jövőbeni pályázataihoz szükséges, meglévő jelentős tapasztalatainkat.

A programról bővebben az alábbi linkre kattintva tájékozódhat: http://www.huhr-cbc.com/hu/