DOMJÁN ZSUZSANNA

NEMZETKÖZI PROJEKTMENEDZSER

OKLEVELES KÖZGAZDÁSZ

TANÁCSADÓI SZAKTERÜLETEK:

  • Nemzetközi projektfejlesztés, és -menedzsment
  • Stratégiai tervezés és programozás
  • Helyi fejlesztési programok
  • EU regionális politika

SZAKMAI TAPASZTALATOK:

2019- Logframe Kft.
Nemzetközi projektmenedzser

Tevékenységek:

Közlekedési infrastruktúra-fejlesztési, határon átnyúló (magyar-horvát CBC) és egyéb nemzetközi projektek előkészítése és megvalósítása.

2017-2018 Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
Nemzeti kontroller

Tevékenység:

Hazai társfinanszírozási és Mmegelőlegezési szerződések előkészítése és teljes körű adminisztrációja.
Projektjelentések és kifizetési kérelmek összegyűjtésében, nyomon követésében és értékelésében való részvétel (Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program).

2016-2017 Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
Területfejlesztési referens 

Tevékenység:

Baranya megyei fejlesztési igények felmérése és nyomon követése, kapcsolattartás a helyi önkormányzatokkal. Projektek tervezése és előkészítése a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. Részvétel projektmenedzsment feladatok ellátásában támogatott projektek esetében.
Nemzetközi projektek előkészítése és menedzsment feladatok ellátása (Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program, Duna Transznacionális Program, Interreg Europe Program keretében).

2015 Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Projektmenedzser

Tevékenység:

Támogatási Szerződések előkészítése és teljes körű adminisztrációja.
Regionális Operatív Program keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó Projekt Előrehaladási Jelentések és Kifizetési Kérelmek összegyűjtésében, nyomon követésében és értékelésében való részvétel.
Projekt Fenntartási Jelentések adminisztrációja és értékelése.
Helyszíni szemlék szervezése és lebonyolítása.

2014-2015 FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Közgazdász

Tevékenység:

Közlekedési nagyprojektek előkészítése.
Beruházások pénzügyi tervezése, költség-haszon elemzések készítése, közreműködés a részletes megvalósíthatósági tanulmányok megírásában és a támogatási kérelmek elkészítésében az Európai Bizottság általi jóváhagyásig.

2011-2014 VÁTI Nonprofit Kft.
Programmenedzser

Tevékenység:

Pályázati kiírások és csomagok elkészítésében való közreműködés.
Részvétel a pályázatok értékelésében, a támogatási rangsorok felállításában, a beérkezett pályázatokkal és az értékelésekkel kapcsolatos adminisztrációban a program eljárásrendje szerint.
Támogatási Szerződések előkészítése és teljes körű adminisztrációja. A Projekt Előrehaladási Jelentések és Kifizetési Kérelmek összegyűjtésében, nyomon követésében és értékelésében való részvétel.
A program megvalósításával kapcsolatos információs és kommunikációs tevékenységek, események előkészítésében, szervezésében való részvétel.

2011 COWI Magyarország Kft.
Tanácsadó

Tevékenység:

Közlekedési nagyprojektek előkészítése.
Beruházások pénzügyi tervezése, költség-haszon elemzések készítése, közreműködés a részletes megvalósíthatósági tanulmányok megírásában és a támogatási kérelmek elkészítésében az Európai Bizottság általi jóváhagyásig.

2007-2010 AQUAPROFIT Zrt.
Közgazdász

Tevékenység:

Környezetvédelmi nagyprojektek előkészítése. Beruházások pénzügyi tervezése, költség-haszon elemzések készítése, közreműködés a részletes megvalósíthatósági tanulmányok megírásában és a támogatási kérelmek elkészítésében az Európai Bizottság általi jóváhagyásig.
Vízi közmű és regionális vízrendezési projektek előkészítése. A projektek műszaki tervezési fázisában a költség-haszon elemzés metodikájának kidolgozása valamint a pénzügyi, közgazdasági munkarészek teljes körű koordinációja. Közreműködés a pályázati dokumentációk elkészítésében.
Geotermikus energia hasznosítására irányuló projektek pénzügyi tervezése
A Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág éves pénzügyi terveinek előkészítése, a projektek pénzügyi előrehaladásának nyomon követése.

tel.: +36-30-642-1971

e-mail: domjan@logframe.hu