ENERGETIKA

KIEMELT PROJEKTJEINK

A kooperáció legfőbb célja egy közös Határmenti Energiahatékonysági Akcióterv kidolgozása 9 horvát és 9 magyar önkormányzattal együttműködésben, a helyi lakosság bevonásával. A projekt átfogó célja, hogy létrehozzon egy közös regionális tervezési mechanizmust a határmenti régió energia gazdálkodására vonatkozóan, amely figyelmet fordít a megfelelő megújuló energiaforrás technológiák alkalmazására.

Megbízó: Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 

Kezdési év: 2014

Operatív Program: Interreg

Összköltségvetés: 188,139.49 €

Projektben elvégzett feladatunk:

Cégünk hozzájárult a magyar fél működési szabályzatának összeállításához, mely tartalmazza az új és felújított épületek energiateljesítményét szabályozó nemzeti és helyi szintű előírások összegyűjtése. Továbbá bekapcsolódott a kérdések és a szükséges adatok körének meghatározásához az épületválasztások közös kérdőívének kapcsán. Hozzájárultunk az érintett önkormányzati épületek szakmai kiválasztásához és az energiateljesítmény elemzések értékeléséhez is.  

Az EE SUN projekt a határmenti területek fenntartható fejlődéséhez járult hozzá, azáltal, hogy elősegítette a lakossági szén-dioxid kibocsátás csökkentését. A projekt keretében a határ menti régió társasházainak támogatása valósult meg. 24 épület (12 magyar és 12 horvát) került bevonásra, melyeknél energiahatékonyságot vizsgáló elemzések, következtetések és közös módszertan kidolgozására került sor.

Megbízó: IMRO-DDKK Nonprofit Kft.

Kezdési év: 2018

Operatív Program: Interreg

Összköltségvetés: 204,021.35 € 

Projektben elvégzett feladatunk: Közreműködés az angol nyelven íródó helyzetelemzés készítéséhez Baranya és Somogy megyék kapcsán. Közös módszertan lefektetése a társasházak kiválasztásához.  Szakmai értékelés a 12 db magyarországi társasház energetikai auditja kapcsán, valamint a egy elemző tanulmány kidolgozása az energiahatékonysági projektek tudatformáló mivoltáról.

A pályázat hozzájárult a városban található önkormányzati intézmények környezetterhelésének csökkenéséhez. Megvalósult 5 db önkormányzati intézmény – a Nagyatádi Termál-és Gyógyfürdő, a Nagyatádi Turisztikai Központ, a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal, a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal 2. számú épülete (Baross 1. irodaház) és a Nagyatádi Kulturális Központ – energiaigényeinek csökkentése. A projekt eredményeként mind az 5 db bevonásra kerülő önkormányzati tulajdonú középületbe beépítésre kerültek olyan mérési és ezek közül 2 db épület esetében erre épülő demonstrációs eszközök, melyek révén az önkormányzati dolgozók közvetlenül is tapasztalhatják a fosszilis energiafogyasztás csökkenését és a megújuló energiatermelést – javítva ez által az önkormányzati dolgozók energiatudatosságát, ami fontos lépés a fenntartható energiafelhasználás irányában. Épületenként napelemes rendszer került telepítésre.

 

Megbízó: Nagyatád Város Önkormányzata

Kezdési év: 2016

Operatív Program: TOP

Összköltségvetés: 299,967,044 Ft

Projektben elvégzett feladatunk: A Logframe Tanácsadó Iroda felelt a Projekt Terv és mellékleteinek elkészítéséért, melyek közé tartozott például: A támogatást igénylő (projektgazda) és a projektmenedzsment bemutatása, A kiválasztott fejlesztés indoklása, A fejlesztés utáni állapot bemutatása, A kiválasztott fejlesztési javaslat költség-haszon (CBA) elemzése, A beruházási költségek alátámasztása, megfelelősége, Kockázatok és kockázatkezelés a megvalósítás és üzemeltetés során, Tájékoztatás/Nyilvánosság biztosításának bemutatása.

Üzemcsarnok komplex energetikai korszerűsítése.

Megbízó: DUS Kft.

Kezdési év: 2018

Operatív Program: GINOP

Összköltségvetés: 195,885,607 Ft

Projektben elvégzett feladatunk: Projekt előkészítési dokumentáció elkészítésé és teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása.