FILOZÓFIA

Cégünk alapfilozófiája, hogy a partnereink számára teljes körű szolgáltatást nyújtsunk- szolgáltatásaink messze túlmutatnak az egyszerű pályázatíráson. Aktív részt vállalunk a fejlesztési programok és projektek előkészítésében, valamint igyekszünk együtt gondolkodni megbízóinkkal a fejlesztések kigondolásában és részletes kidolgozásában is.

A cég munkatársai által szerzett több mint 15 éves tapasztalat jó alapot nyújt ahhoz, hogy a fejlesztési projektek megvalósítása során adódó váratlan helyzetekre és problémákra megfelelő választ és megoldási javaslatokat tudjunk adni.

Cégünk működési filozófiájának másik alapkövét a cég nevében is jelzett, még a PHARE előcsatlakozási programok időszakában gyakran alkalmazott logikai keretmátrix (logframe) logika képezi: minden projekt esetében maximálisan törekszünk az egyes projektelemek tartalmi és időbeni egymásra épülésére, valamint arra, hogy a projektek közvetlen eredményei bizonyíthatóan szolgálják a támogatási programok és stratégiák közép- és hosszú távú céljait is. Utóbbi különösen fontos a sikeres pályázatkészítés szempontjából, hiszen a támogató a saját maga által megfogalmazott célok teljesülését keresi az egyes pályázatokban – ezt kell összhangba hozni a pályázók érdekeivel.


A logikai keretmátrix (logframe)