Logframe Consulting Office

Magyar | English


ÖNKORMÁNYZATI REFERENCIÁK

Kiemelt Önkormányzati referenciáink

Megbízó: Nagybajom Város Önkormányzata
A projekt címe: Nagybajom Város szennyvízcsatornázása és tisztítása
A projekt költségvetése: 1 442 676 689 Ft
Támogatás összege: 1 225 577 911 Ft
Megvalósítási időszak: 2013 - 2015
Pályázati konstrukció: KEOP - 1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása
Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása), teljes körű projektmenedzsment, valamint kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása 

Nagybajom település belterületén a szennyvízelvezetését gravitációs szennyvízhálózat, szennyvíztisztítását pedig saját szennyvíztisztító kívánja biztosítani. A projekt célja Nagybajom város belterületének csatornázása, valamint szennyvíztisztító-telep létrehozása. A keletkező szennyvizet a gravitációs csatornahálózat házi bekötéseseken keresztül gyűjtik. A település lejtésviszonyai, nagy számú hálózati átemelő betervezését teszik szükségessé. A csatornahálózatba házi átemelők is beépítésre kerülnek, melyek a mélyebben fekvő, vagy gravitációsan gazdaságosan nem beköthető ingatlan vagy ingatlanok szennyvizeit emelik át az utcai gerincvezetékbe. A projekt olyan kísérő tevékenységeket is tartalmaz, melyek elengedhetetlenek a szakszerű lebonyolítás érdekében (közbeszerzés, projektmenedzsment, mérnöki feladatok, tájékoztatás és nyilvánosság).Megbízó: Nagybajom Város Önkormányzata
A projekt címe: Nagybajom városközpont funkcióbővítő városrehabilitációja
A projekt költségvetése: 347 002 745,-Ft
Támogatás összege: 263 044 384,-Ft
Megvalósítási időszak: 2010 – 2013
 


Pályázati konstrukció: DDOP-2009-4.1.1.B Integrált városfejlesztési akciók támogatása az LHH-33 kistérségekben
Feladataink: Teljes körű projekt,- és válságmenedzsment feladatok ellátása

Nagybajom Város Önkormányzata 2 vállalkozói konzorciumi partner bevonásával valósította meg a Nagybajom Városközpontjának funkcióbővítő városrehabilitációs projektjét. A projekt alapvető célja a városközponti akcióterület által érintett településrészek fizikai megújítása és a társadalmi kohézió együttes erősítése, új, települési és kistérségi szintű, gazdasági, közösségi, közigazgatási és szociális funkciók megerősítése. A projektmegvalósítási időszak alatt kialakításra került a városközpont városias tere, sétánya és új játszótere. Kiépítésre került a város új közösségi tere és galériája a Gölcz-házban. Új internetkávézó és klubház jött létre. A város rendőrségi épületének homlokzata is felújításra került, valamint a Művelődési ház teljes rekonstrukciója valósult meg. A projektben 2 helyi cég konzorciumi partnerként tulajdonukban lévő épületeik felújításával, átalakításával új, korszerű üzleteket, kereskedelmi egységeket alakított ki. A város lakossága számára rendezvények és események kerültek megrendezésre.

Cégünk a későbbiekben került bevonásra a nagybajomi városrehabilitációs projekt menedzsmentjébe, ekkor a projekt számos megvalósítási problémával küzdött. Cégünk és az önkormányzat állhatatos munkájának köszönhetően a projekt sikeresen lezárult. 
 

Megbízó: Böhönye Község Önkormányzata

A projekt címe: Integrált mikrotérségi oktatási központ fejlesztése a 21. század kihívásainak való megfelelés jegyében a böhönyei mikrotérségben

A projekt költségvetése: 1 110 931 545 Ft

Támogatás összege: 999 838 390 Ft

Megvalósítási időszak2009 - 2011
 


Pályázati konstrukció: DDOP-3.1.2/2F-2f - Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése

Feladataink: Teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása

A projekt keretében a Festetics Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda iskolájának bővítése, 2 új óvoda építése, és az eszközállomány fejlesztése valósult meg. Valamint szakmai együttműködők bevonásával pedagógiai szakmai-tartalmi fejlesztés, és ehhez szükséges eszközök beszerzése valósult meg. A projekt fő célja a mikrotérség összes óvodás és iskoláskorú tanulójának minőségi közszolgáltatáshoz juttatása volt.
 

Megbízó: Kadarkút Város Önkormányzata

A projekt címe: Kadarkút Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása

A projekt költségvetése: 986 429 255 Ft

Támogatás összege: 837 435 305 Ft

Megvalósítási időszak2012 - 2014

Pályázati konstrukció: KEOP - 1.2.0. – Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására (2. forduló)
Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, Költség-haszon elemzés, pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

Kadarkút város belterületén a szennyvízelvezetését gravitációs szennyvízhálózat, szennyvíztisztítását pedig saját szennyvíztisztító megépítésével kívánta biztosítani. A projekt célja Kadarkút város belterületének csatornázása, valamint szennyvíztisztító-telep létrehozása volt. Két megvalósítási alternatívát vizsgáltunk meg. A projekt keretében gravitációs szennyvíz csatornarendszer épült gravitációs csatornával, szennyvízátemelővel,  nyomócsővel  és megépült a szennyvíztisztító telep.
A projekt  kísérő tevékenységeket is tartalmazott, melyek a szakszerű lebonyolítás érdekében
elengedhetetlenek voltak (közbeszerzés, projektmenedzsment, mérnöki feladatok, tájékoztatás és nyilvánosság).

 

Megbízó: Kadarkút Város Önkormányzata

A projekt címe: Integrált mikrotérségi oktatási központ fejlesztése a kadarkúti kistérségben
A projekt költségvetése: 636 031 429 Ft
Támogatás összege: 604 229 858 Ft
Megvalósítási időszak2009 - 2010

Pályázati konstrukció: DDOP-2007-3.1.2./2F – Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése
Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása

A projektben a Kadarkúti Jálics Ernő Általános Iskola és Kollégium, a Kadarkúti Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztése, és kapcsolódó eszközbeszerzés valósult meg. Felújításra kerültek az oktatási intézmény épületei, 1db. udvar, megépült 5 db. új tanterem. A beruházással érintett intézményegységek a pályázat során létrejött integrált oktatási intézmény bázisintézményének épületei. 

Megbízó: Nagyatád Város Önkormányzata

A projekt címe: Napelemes rendszer kiépítése a nagyatádi Bárdos Lajos Általános Iskolára

A projekt költségvetése: 30 989 746 Ft

Támogatás összege: 26 341 284 Ft

Megvalósítási időszak2013 – 2014Pályázati konstrukció: KEOP-2012-4.10.0/A - Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
Feladataink: Energetikai tanulmány, a tanulmány részét képező Épületenergetikai/Technológiai Audit jelentések elkészítése


A projekt keretében a nagyatádi Bárdos Lajos Általános Iskolában napelemes rendszer került kiépítésre. A napelemes rendszer az épület átlagos villamos-energiaigényének (73 ezer Kwh) közel kétharmadát (maximális teljesítménye 49920 Kwh) biztosítja. A projektben a napelemek kivitelezésének anyag és munkadíja mellett az energetikai tanulmány, a műszaki elllenőri feladatok, a tájékoztatás költsége került elszámolásra. A projekt eredményeként éves szinten az ÜHG kibocsátás 44,68 t/évvel csökken, a megújuló energiafelhasználás 172,08 GJ/év nő.
 

Önkormányzati referenciáink

Megbízó

A projekt címe

Feladataink

Pályázati konstrukció

A projekt költségvetése (Ft)

Támogatás összege (Ft)

Nagybajom Város Önkormányzata Nagybajom Város szennyvízcsatornázása és tisztítása Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása), teljes körű projektmenedzsment, valamint kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása KEOP - 1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása 1 442 676 689 1 225 577 911
Nagybajom Város Önkormányzata A Nagybajomi Polgármesteri Hivatal épület fűtési rendszerének átállítása korszerű hőszivattyús fűtési rendszerre Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása), energetikai Projekt Terv kidolgozása TOP-3.2.1-16. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 35 946 777  35 946 777 
Nagybajom Város Önkormányzata Nagybajom városközpont funkcióbővítő városrehabilitációja Teljes körű projekt,- és válságmenedzsment feladatok ellátása DDOP-2009-4.1.1.B Integrált városfejlesztési akciók támogatása az LHH-33 kistérségekben 347 002 745 263 044 384
Böhönye Község Önkormányzata Integrált mikrotérségi oktatási központ fejlesztése a 21. század kihívásainak való megfelelés jegyében a böhönyei mikrotérségben Teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása DDOP-3.1.2/2F-2f - Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése 1 110 931 545 999 838 390
Kadarkút Város Önkormányzata Kadarkút Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, Költség-haszon elemzés, pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) KEOP - 1.2.0. – Szennyvízelvezetés és tisztítás  986 429 255 837 435 305
Kadarkút Város Önkormányzata Integrált mikrotérségi oktatási központ fejlesztése a kadarkúti kistérségben Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása DDOP-2007-3.1.2./2F – Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése 636 031 429 604 229 858
Nagyatád Város Önkormányzata Napelemes rendszer kiépítése a nagyatádi Bárdos Lajos Általános Iskolára Energetikai tanulmány, a tanulmány részét képező Épületenergetikai/Technológiai Audit jelentések elkészítése KEOP-2012-4.10.0/A - Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 30 989 746 26 341 284

Csurgó Város Önkormányzata

Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Csurgón

Teljes körű projektmenedzsment ellátása

TIOP-2.1.2/07/1 – Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése

986 498 629

926 232 061

Szilas-MentiIvóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás

Kerepes Nagyközség és Kistarcsa város ivóvízminőség javító programja

Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség-haszon elemzés elkészítése

KEOP-1.3.0 /09-11 – Ivóvízminőség-javítás

1 153 575 000

906 490 575

Zalaszentgrót Város Önkormányzata

Alapszintű kistérségi járóbeteg szakellátó központ fejlesztése és korszerűsítése Zalaszentgróton

Teljes körű projektmenedzsment ellátása

NYDOP-2007-5.2.1/B – Egészségügyi szolgáltatások fejlesztés/Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése/Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelők fejlesztése

336 000 000

300 000 000

Taszár Község Önkormányzata

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Taszáron

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

DDOP-3.1.3/G-13 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése

40 749 766

40 749 766

Kadarkút Város Önkormányzata

Kadarkút Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása (előkészítési szakasz)

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány, pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

KEOP - 1.2.0. – Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására (1. forduló)

35 275 000

29 983 750

Kadarkút Város Önkormányzata

Kadarkút Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása (előkészítési szakasz)

Teljes körű projektmenedzsment ellátása

KEOP - 1.2.0. – Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására (1. forduló)

35 275 000

29 983 750

Somogysárd Község Önkormányzata

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Somogysárdon és Újfalván

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

DDOP-3.1.3/G-13 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése

29 091 950

29 091 950

Nagyatád Város Önkormányzata

Napelemes rendszer kiépítése a nagyatádi Bárdos Lajos Általános Iskolára

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

KEOP-2012-4.10.0/A - Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

30 989 746

26 341 284

Mezőcsokonya Község Önkormányzata

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Mezőcsokonyán

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

DDOP-3.1.3/G-13 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése

18 634 885

18 634 885

Nagybajom Város Önkormányzata

A Művelődési ház infrastrukturális fejlesztése Nagybajomban

Teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása

TIOP-1.2.5-12/1 - Infrastrukturális fejlesztések az esélyegyenlőség elvű minőségi oktatás és az egész életen át tartó tanulástámogatása érdekében az LHH kistérségekben

10 000 000

10 000 000

RÓLUNK MONDTÁK
Molnár János,
Ügyvezető igazgató
Hirth Ferenc,
Ügyvezető igazgató
Dr. Fedor Ferenc, Ügyvezető 
Ormai István,
Nagyatád Város Polgármestere