INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS

KIEMELT REFERENCIÁINK

A projekt célja Nagybajom város belterületének csatornázása, valamint szennyvíztisztító-telep létrehozása. 

Megbízó: Nagybajom Város Önkormányzata

Kezdési év: 2013

Operatív Program: KEOP

Összköltségvetés: 1,442,676,689 Ft

Projektben elvégzett feladatunk:A Logframe Tanácsadó Iroda felelt a teljes körű pályázati dokumentáció elkészítéséért, mely magába foglalta a pályázati adatlap és mellékletek összeállítását, továbbá ellátta a projektmenedzsment feladatokat, valamint kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatokat valósított meg.

A projekt fő célja a mikrotérség összes óvodás és iskoláskorú tanulójának minőségi közszolgáltatáshoz juttatása volt.A projekt keretében a Festetics Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda iskolájának bővítése, 2 új óvoda építése, és az eszközállomány fejlesztése valósult meg.

Megbízó: Böhönye Község Önkormányzata

Kezdési év: 2009

Operatív Program: DDOP

Összköltségvetés: 1,110,931,545 Ft

Projektben elvégzett feladatunk: A Logframe Tanácsadó Iroda felelt a teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátásáért.

A projektben a Kadarkúti Jálics Ernő Általános Iskola és Kollégium, a Kadarkúti Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztése, és kapcsolódó eszközbeszerzés valósult meg. 

Megbízó: Kadarkút Város Önkormányzata

Kezdési év: 2009

Operatív Program: DDOP

Összköltségvetés:636 031 429 Ft

Projektben elvégzett feladatunk: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása. 

Az impozáns főépület emeleti csarnokában egy több mint 400 főt befogadni képes, kulturális események, konferenciák, lakodalmak, bálok lebonyolítására kiválóan alkalmas rendezvénytermet alakítanak ki. A földszinten egyebek mellett iroda- és üzlethelyiségek kapnak helyet. Az udvari bejáratok előtt színpadként is használható előlépcsők, a színpadot kiszolgáló alkalmi előadók öltözője, valamint az akadálymentes megközelítést biztosító rámpák készülnek. Az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott, önerőt nem igénylő fejlesztés keretében a régi gubóraktár blokkjában technológiai és innovációs központ létesül, fókuszban az informatikával, a programozással és a robotikával.

Megbízó: Mohács Város Önkormányzata

Kezdési év: 2016

Operatív Program: TOP

Összköltségvetés:  838,000,000 Ft

Projektben elvégzett feladatunk: A Logframe Tanácsadó Iroda felelt a teljes körű pályázati dokumentáció elkészítéséért, mely magába foglalta a részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt, Igényfelmérést, Költség-hasznos elemzést, továbbá a Kihasználtsági tervet( szakmai megalapozó tanulmányt) és a pályázati adatlap, illetve mellékletek összeállítását.

 

 

A projekt alapvető célja a városközponti akcióterület által érintett településrészek fizikai megújítása és a társadalmi kohézió együttes erősítése, új, települési és kistérségi szintű, gazdasági, közösségi, közigazgatási és szociális funkciók megerősítése. Kiépítésre került a város új közösségi tere és galériája a Gölcz-házban.

Megbízó: Nagybajom Város Önkormányzata

Kezdési év: 2010

Operatív Program: DDOP

Összköltségvetés: 347,002,745 Ft

Projektben elvégzett feladatunk: A Logframe Tanácsadó Iroda felelt a teljes körű projekt,- és válságmenedzsment feladatok ellátásáért.

 

A projekt célja Kadarkút város belterületének csatornázása, valamint szennyvíztisztító-telep létrehozása volt. A projekt keretében gravitációs szennyvíz csatornarendszer épült gravitációs csatornával, szennyvízátemelővel, nyomócsővel és megépült a szennyvíztisztító telep.

Megbízó: Kadarkút Város Önkormányzata

Kezdési év: 2009

Operatív Program: DDOP

Összköltségvetés: 986 429 255 Ft

Projektben elvégzett feladatunk: A Logframe Tanácsadó Iroda felelt a teljes körű pályázati dokumentáció elkészítéséért, mely magába foglalta a pályázati adatlap és mellékletek összeállítását, továbbá a részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, Költség-haszon elemzéselkészítését. 

A projekt keretében zöldmezős beruházásként valósult meg 40,1 hektár területen alap-infrastruktúra kiépítése. A projekt megvalósítási helyszíne közvetlenül a meglévő Mohácsi Ipari park mellett terül el, az 56. és 57. sz. főutak körforgalmú csomópontjától északkeletre. Az érintett terület közművekkel nem volt ellátott. A fejlesztés keretében a feltáró utak kiépítése, illetve az ehhez kapcsolódó buszmegálló és gyalogátkelő kialakítása valósult meg, továbbá a területen megtörtént az ivóvízhálózat és szennyvízelvezetés kialakítása, az elektromos hálózat, közvilágítás, gázhálózat, távközlési és kommunikációs hálózat kiépítése.

Megbízó: Mohács Város Önkormányzata

Kezdési év: 2016

Operatív Program: TOP

Összköltségvetés: 800,000,000 Ft 

Projektben elvégzett feladatunk: A Logframe Tanácsadó Iorda készítette el a pályázat Üzleti tervét(szakmai megalapozó tanulmányt), mely a következőket foglalta magába: Vezetői összefoglaló, A projektgazda bemutatása, Fejlesztési igény megállapítása, A tervezett fejlesztés tartalmának kidolgozása, Marketingterv, Pénzügyi elemzés.