NEMZETKÖZI REFERENCIÁK

Kiemelt Nemzetközi referenciáink

Megbízó: Mohács Város Önkormányzata
A projekt címe: Határmenti együttműködés a Duna-Dráva térség kerékpáros infrastrukturális fejlesztései érdekében
A projekt költségvetése: 1 945 260,00 €
Támogatás összege:1 653 471,00 €
Megvalósítási időszak: 2013 – 2015

Pályázati konstrukció: Horvát-magyar CBC program 2007-2013
Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása), teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása, PraG közbeszerzési folyamatok lebonyolítása

A kerékpárút hálózat fejlesztés Mohács, Belisce és Pélmonostor területén történik az EuroVelo 6 és 13 hálózathoz való csatlakozással. Az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra: kerékpárút építése (12,5 km kerékpár út) és „soft” elemek (rendezvények, kerékpár versenyek, többnyelvű kiadványok, internet kampány, eszközök és berendezések beszerzése), valamint  turisztikai promóció.

 

Megbízó: Pécsi Tudományegyetem Pályázati Menedzsment Közhasznú Nonprofit Kft.
A projekt címe: Nemzetközi fejlesztés menedzsment kurzus dél-dunántúli és horvát oktatási intézmények együttműködésével (IDEM)
A projekt költségvetése: 180 504,21 €
Támogatás összege: 149 193,77 €
Megvalósítási időszak: 2011 – 2012Pályázati konstrukció: Horvát-magyar CBC program 2007-2013

Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása), a képzési tananyag kidolgozásának koordinációja (Course Book, reader), oktatói részvétel a kurzus lebonyolításábanA projekt célkitűzése egy nemzetközi fejlesztési menedzsment kurzus előkészítése, kialakítása és lebonyolítása. A projekt megvalósítása 20 fő horvát és magyar résztvevő bevonásával, 12 hónapon keresztül történt meg, az Európai Unió egyes intézményeiben dolgozó szakemberek bevonásával. A program egy európai uniós fejlesztés menedzsment  kurzus tananyagának kidolgozását és a képzési program lebonyolítását vállalta. A hét oktatási modul keretében a résztvevők korszerű oktatás-módszertani elvek alkalmazásával szerezhettek ismereteket és vehettek részt a képzési programon.

 

Megbízó: Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
A projekt címe: EE Pannonia – Közös energiahatékonysági akcióterv kidolgozása a határ menti régióra vonatkozóan az önkormányzatok és a helyi lakosság részvételével
A projekt költségvetése: 188 139,49 €
Támogatás összege: 156 112,00 €
Megvalósítási időszak: 2013 – 2015

Pályázati konstrukció: Horvát-magyar CBC program 2007-2013
Feladataink: a releváns horvát és magyar engergiahatékonysági jogszabályok összehasonlító elemzése, adatgyűjtő kérdőívek kialakítása, önkormányzati épületek energetikai adatainak szakmai elemzése, helyszín bejárások, 16 db önkormányzati épület energiahatékonysági fejlesztésére vonatkozó elő-auditok elkészítése

A program hosszú távú átfogó célkitűzése, hogy elősegítse a természeti és kulturális örökség sikeres menedzselésén és a határrégió két oldala közötti intenzív társadalmi-gazdasági kapcsolatokon alapuló kultúra- és tudásalapú fejlődést. A projekt az Együttműködő gazdaság és közösségek közötti humánerőforrás-fejlesztés – Közös helyi tervezés, stratégiák, programok prioritás keretén belül kerül támogatásra. A kooperáció legfőbb célja egy közös Határmenti Energiahatékonysági Akcióterv kidolgozása 9 horvát és 9 magyar önkormányzattal együttműködésben, a helyi lakosság bevonásával. Az együttműködés elősegíti az energiatanúsítványok megszerzését és szakmai támogatást nyújt a kapcsolódó nemzeti operatív programok számára. A projekt átfogó célja, hogy létrehozzon egy közös regionális tervezési mechanizmust a határmenti régió energia gazdálkodására vonatkozóan, amely figyelmet fordít a megfelelő megújuló energiaforrás technológiák alkalmazására. Így a projekt tevékenységeivel hozzájárul a határmenti régió energia hatékonyabb gazdálkodásához, valamint felkészíti az önkormányzatokat a 2014-2020-as időszak Közös Stratégiai Keret programjaiban való sikeres részvételre.

 

Nemzetközi referenciáink

Megbízó A projekt címe Elvégzett feladat Pályázati konstrukció A projekt költségvetése (€) Támogatás összege (€)
Mohács Város Önkormányzata Határmenti együttműködés a Duna-Dráva térség kerékpáros infrastrukturális fejlesztései érdekében Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése, projektmenedzsment feladatok ellátása, PraG közbeszerzési folyamatok lebonyolítása Horvát-magyar CBC program 2007-2013 1 945 260 1 653 471
Pécsi Tudományegyetem Pályázati Menedzsment Közhasznú Nonprofit Kft. Nemzetközi fejlesztés menedzsment kurzus dél-dunántúli és horvát oktatási intézmények együttműködésével (IDEM) Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése, a képzési tananyag kidolgozásának koordinációja, oktatói részvétel a kurzus lebonyolításában Horvát-magyar CBC program 2007-2013 180 504,21 149 193,77
Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. EE Pannonia – Közös energiahatékonysági akcióterv kidolgozása a határ menti régióra vonatkozóan az önkormányzatok és a helyi lakosság részvételével Jogszabályelemzés, épület energetikai adatok elemzése, 16 db önkormányzati épület elő-audit elkészítése Horvát-magyar CBC program 2007-2013 188 139,49 156 112,00
Pécs Városfejlesztési Zrt. Development of Pécs-Osijek-Antunovac-Ivanovacbikingroute (Pécs-Antunovac-Ivanovac kerékpár útvonal fejlesztése) A projekt turisztikai marketing feladatainak megvalósítása Horvát-magyar CBC program 2007-2013 1 000 357,97 842 415,42
Mohács Város Önkormányzata STEP – ImprovingCommunities’ Sustainable Energy Policy Tools (Közösségek fenntartható energiapolitikájának fejlesztése) Önkormányzati épület energia auditjának elkészítése, előzetes SustainableEnergy Action Plan (SEAP) elkészítése Mohács Városra INTERREG IVC program 2007-2013 80 000 68 000