NEMZETKÖZI REFERENCIÁK

KIEMELT REFERENCIÁINK

A kooperáció legfőbb célja egy közös Határmenti Energiahatékonysági Akcióterv kidolgozása 9 horvát és 9 magyar önkormányzattal együttműködésben, a helyi lakosság bevonásával. A projekt átfogó célja, hogy létrehozzon egy közös regionális tervezési mechanizmust a határmenti régió energia gazdálkodására vonatkozóan, amely figyelmet fordít a megfelelő megújuló energiaforrás technológiák alkalmazására.

Megbízó: Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 

Kezdési év: 2014

Operatív Program: Interreg

Összköltségvetés: 188,139.49 €

Projektben elvégzett feladatunk:Cégünk hozzájárult a magyar fél működési szabályzatának összeállításához, mely tartalmazza az új és felújított épületek energiateljesítményét szabályozó nemzeti és helyi szintű előírások összegyűjtése. Továbbá bekapcsolódott a kérdések és a szükséges adatok körének meghatározásához az épületválasztások közös kérdőívének kapcsán. Hozzájárultunk az érintett önkormányzati épületek szakmai kiválasztásához és az energiateljesítmény elemzések értékeléséhez is.

Az EE SUN projekt a határmenti területek fenntartható fejlődéséhez járult hozzá, azáltal, hogy elősegítette a lakossági szén-dioxid kibocsátás csökkentését. A projekt keretében a határ menti régió társasházainak támogatása valósult meg. 24 épület (12 magyar és 12 horvát) került bevonásra, melyeknél energiahatékonyságot vizsgáló elemzések, következtetések és közös módszertan kidolgozására került sor.

Megbízó: IMRO-DDKK Nonprofit Kft.

Kezdési év: 2018

Operatív Program: Interreg

Összköltségvetés: 204,021.35 € 

Projektben elvégzett feladatunk: Közreműködés az angol nyelven íródó helyzetelemzés készítéséhez Baranya és Somogy megyék kapcsán. Közös módszertan lefektetése a társasházak kiválasztásához. Szakmai értékelés a 12 db magyarországi társasház energetikai auditja kapcsán, valamint a egy elemző tanulmány kidolgozása az energiahatékonysági projektek tudatformáló mivoltáról.

A kerékpárút hálózat fejlesztés Mohács, Belisce és Pélmonostor területén történik az EuroVelo 6 és 13 hálózathoz való csatlakozással. Az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra: kerékpárút építése (12,5 km kerékpár út) és „soft” elemek (rendezvények, kerékpár versenyek, többnyelvű kiadványok, internet kampány, eszközök és berendezések beszerzése), valamint  turisztikai promóció.

Megbízó:Mohács Város Önkormányzata

Kezdési év: 2013

Operatív Program: Interreg

Összköltségvetés: 1,945,260.00 €

Projektben elvégzett feladatunk:A Logframe Tanácsadó Iroda felelt a teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátásért, illetve a beszerzések lebonyolításáért.

A projekt keretében kerékpárút épült, illetve kerékpáros útvonal került kijelölésre Mohács belterületén, továbbá egy kerékpártároló került kialakítása (40 kerékpár számára) a központi buszpályaudvaron. Ezen kívül megtörtént az EuroVelo 13 útvonal kijelölése Villány és Sátorhely között, valamint az EuroVelo 6 útvonal Sátorhely és Udvar közötti szakaszára elkészültek az engedélyes tervek. Megtörtént egy 50 férőhelyes sétahajó beszervezése is a Duna természeti értékeinek bemutatása céljából. A horvát oldalon elkészült a Pélmonostor (Beil Manastir) és Hercegszőlős (Kneževi Vinogradi) közötti kerékpáros útvonal (építés és kijelölés).

Megbízó:Mohács Város Önkormányzata

Kezdési év: 2017

Operatív Program: Interreg

Összköltségvetés:  1,110,294.00 €

Projektben elvégzett feladatunk: A Logframe Tanácsadó Iroda felelt a teljes körű pályázati dokumentáció elkészítéséért, mely magába foglalta a pályázati adatlap és mellékletek összeállítását. A projekt során felelős volt a turisztikai marketing feladatainak megvalósításáért, valamint a turistahajó működtetését segítő határon átnyúló víziturisztikai akcióterv elkészítéséért.

A pályázat keretében kiépítésre került Barcs és Drávatamási között az EuroVelo 13 nemzetközi kerékpáros túraútvonal 8,6 km-es szakasza. Elkészült a teljes magyar-horvát határtérség kerékpárturisztikai térképe, illetve több rendezvényre is sok került. A horvát oldalon is elkészült a határ és Kapela Dvor közötti kerékpáros útvonal kijelölése, valamint szolgáltatásfejlesztési célú beruházásokra került sor a Janković kúria területén.

Megbízó: Barcs Város Önkormányzata

Kezdési év: 2017

Operatív Program: Interreg

Összköltségvetés: 1,982,494.18 €

Projektben elvégzett feladatunk: A Logframe Tanácsadó Iroda közreműködött a pályázati dokumentáció elkészítésében, továbbá ellátta a projektmenedzsment- és turisztikai marketing feladatokat a megbízó, Barcs Város Önkormányzata számára.

A projekt keretében megvalósult a mohácsi sokác olvasókör kezelésében lévő sokác ház felújítása, mely az átalakítást követően egy modern, interaktív tanulást és szórakozást lehetővé tevő kulturális térré vált. Emellett elkészült a sokácok kulturális hagyományait bemutató gazdago illusztrált kétnyelvű kiadvány. Emellett elkészült a horvátországi Čepinben a helyi kulturális központ fejlesztése.

Megbízó: Mohács Város Önkormányzata

Kezdési év: 2017

Operatív Program: Interreg

Összköltségvetés: 947,360.68 €

Projektben elvégzett feladatunk:A Logframe Tanácsadó Iroda felelt a teljes körű pályázati dokumentáció elkészítéséért, mely magába foglalta a pályázati adatlap és mellékletek összeállítását. Továbbá ellátta a projekt során a tejes projektmenedzsment-feladatokat.