ÖNKORMÁNYZATI REFERENCIÁK

Kiemelt Önkormányzati referenciáink

Megbízó: Nagybajom Város Önkormányzata
A projekt címe: Nagybajom Város szennyvízcsatornázása és tisztítása
A projekt költségvetése: 1 442 676 689 Ft
Támogatás összege: 1 225 577 911 Ft
Megvalósítási időszak: 2013 – 2015

Pályázati konstrukció: KEOP – 1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása
Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása), teljes körű projektmenedzsment, valamint kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása

Nagybajom település belterületén a szennyvízelvezetését gravitációs szennyvízhálózat, szennyvíztisztítását pedig saját szennyvíztisztító kívánja biztosítani. A projekt célja Nagybajom város belterületének csatornázása, valamint szennyvíztisztító-telep létrehozása. A keletkező szennyvizet a gravitációs csatornahálózat házi bekötéseseken keresztül gyűjtik. A település lejtésviszonyai, nagy számú hálózati átemelő betervezését teszik szükségessé. A csatornahálózatba házi átemelők is beépítésre kerülnek, melyek a mélyebben fekvő, vagy gravitációsan gazdaságosan nem beköthető ingatlan vagy ingatlanok szennyvizeit emelik át az utcai gerincvezetékbe. A projekt olyan kísérő tevékenységeket is tartalmaz, melyek elengedhetetlenek a szakszerű lebonyolítás érdekében (közbeszerzés, projektmenedzsment, mérnöki feladatok, tájékoztatás és nyilvánosság).

Megbízó: Nagybajom Város Önkormányzata
A projekt címe: Nagybajom városközpont funkcióbővítő városrehabilitációja
A projekt költségvetése: 347 002 745,-Ft
Támogatás összege: 263 044 384,-Ft
Megvalósítási időszak: 2010 – 2013

Pályázati konstrukció: DDOP-2009-4.1.1.B Integrált városfejlesztési akciók támogatása az LHH-33 kistérségekben
Feladataink: Teljes körű projekt,- és válságmenedzsment feladatok ellátása

Nagybajom Város Önkormányzata 2 vállalkozói konzorciumi partner bevonásával valósította meg a Nagybajom Városközpontjának funkcióbővítő városrehabilitációs projektjét. A projekt alapvető célja a városközponti akcióterület által érintett településrészek fizikai megújítása és a társadalmi kohézió együttes erősítése, új, települési és kistérségi szintű, gazdasági, közösségi, közigazgatási és szociális funkciók megerősítése. A projektmegvalósítási időszak alatt kialakításra került a városközpont városias tere, sétánya és új játszótere. Kiépítésre került a város új közösségi tere és galériája a Gölcz-házban. Új internetkávézó és klubház jött létre. A város rendőrségi épületének homlokzata is felújításra került, valamint a Művelődési ház teljes rekonstrukciója valósult meg. A projektben 2 helyi cég konzorciumi partnerként tulajdonukban lévő épületeik felújításával, átalakításával új, korszerű üzleteket, kereskedelmi egységeket alakított ki. A város lakossága számára rendezvények és események kerültek megrendezésre.

Cégünk a későbbiekben került bevonásra a nagybajomi városrehabilitációs projekt menedzsmentjébe, ekkor a projekt számos megvalósítási problémával küzdött. Cégünk és az önkormányzat állhatatos munkájának köszönhetően a projekt sikeresen lezárult.


Megbízó: Böhönye Község Önkormányzata

A projekt címe: Integrált mikrotérségi oktatási központ fejlesztése a 21. század kihívásainak való megfelelés jegyében a böhönyei mikrotérségben

A projekt költségvetése: 1 110 931 545 Ft

Támogatás összege: 999 838 390 Ft

Megvalósítási időszak: 2009 – 2011

Pályázati konstrukció: DDOP-3.1.2/2F-2f – Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése
Feladataink: Teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása

A projekt keretében a Festetics Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda iskolájának bővítése, 2 új óvoda építése, és az eszközállomány fejlesztése valósult meg. Valamint szakmai együttműködők bevonásával pedagógiai szakmai-tartalmi fejlesztés, és ehhez szükséges eszközök beszerzése valósult meg. A projekt fő célja a mikrotérség összes óvodás és iskoláskorú tanulójának minőségi közszolgáltatáshoz juttatása volt.


Megbízó: Kadarkút Város Önkormányzata

A projekt címe: Kadarkút Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása

A projekt költségvetése: 986 429 255 Ft

Támogatás összege: 837 435 305 Ft

Megvalósítási időszak: 2012 – 2014

Pályázati konstrukció: KEOP – 1.2.0. – Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására (2. forduló)
Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, Költség-haszon elemzés, pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

Kadarkút város belterületén a szennyvízelvezetését gravitációs szennyvízhálózat, szennyvíztisztítását pedig saját szennyvíztisztító megépítésével kívánta biztosítani. A projekt célja Kadarkút város belterületének csatornázása, valamint szennyvíztisztító-telep létrehozása volt. Két megvalósítási alternatívát vizsgáltunk meg. A projekt keretében gravitációs szennyvíz csatornarendszer épült gravitációs csatornával, szennyvízátemelővel,  nyomócsővel  és megépült a szennyvíztisztító telep.
A projekt  kísérő tevékenységeket is tartalmazott, melyek a szakszerű lebonyolítás érdekében elengedhetetlenek voltak (közbeszerzés, projektmenedzsment, mérnöki feladatok, tájékoztatás és nyilvánosság).

Megbízó: Kadarkút Város Önkormányzata

A projekt címe: Integrált mikrotérségi oktatási központ fejlesztése a kadarkúti kistérségben
A projekt költségvetése: 636 031 429 Ft
Támogatás összege: 604 229 858 Ft
Megvalósítási időszak: 2009 – 2010

Pályázati konstrukció: DDOP-2007-3.1.2./2F – Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése
Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása

A projektben a Kadarkúti Jálics Ernő Általános Iskola és Kollégium, a Kadarkúti Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztése, és kapcsolódó eszközbeszerzés valósult meg. Felújításra kerültek az oktatási intézmény épületei, 1db. udvar, megépült 5 db. új tanterem. A beruházással érintett intézményegységek a pályázat során létrejött integrált oktatási intézmény bázisintézményének épületei.

Megbízó: Nagyatád Város Önkormányzata

A projekt címe: Napelemes rendszer kiépítése a nagyatádi Bárdos Lajos Általános Iskolára

A projekt költségvetése: 30 989 746 Ft

Támogatás összege: 26 341 284 Ft

Megvalósítási időszak: 2013 – 2014

Pályázati konstrukció: KEOP-2012-4.10.0/A – Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
Feladataink: Energetikai tanulmány, a tanulmány részét képező Épületenergetikai/Technológiai Audit jelentések elkészítése

A projekt keretében a nagyatádi Bárdos Lajos Általános Iskolában napelemes rendszer került kiépítésre. A napelemes rendszer az épület átlagos villamos-energiaigényének (73 ezer Kwh) közel kétharmadát (maximális teljesítménye 49920 Kwh) biztosítja. A projektben a napelemek kivitelezésének anyag és munkadíja mellett az energetikai tanulmány, a műszaki elllenőri feladatok, a tájékoztatás költsége került elszámolásra. A projekt eredményeként éves szinten az ÜHG kibocsátás 44,68 t/évvel csökken, a megújuló energiafelhasználás 172,08 GJ/év nő.

Önkormányzati referenciáink

Megbízó A projekt címe Feladataink Pályázati konstrukció A projekt költségvetése (Ft) Támogatás összege (Ft)
Nagybajom Város Önkormányzata Nagybajom Város szennyvízcsatornázása és tisztítása Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása), teljes körű projektmenedzsment, valamint kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása KEOP – 1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása 1 442 676 689 1 225 577 911
Nagybajom Város Önkormányzata A Nagybajomi Polgármesteri Hivatal épület fűtési rendszerének átállítása korszerű hőszivattyús fűtési rendszerre Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása), energetikai Projekt Terv kidolgozása TOP-3.2.1-16. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 35 946 777 35 946 777
Nagybajom Város Önkormányzata Nagybajom városközpont funkcióbővítő városrehabilitációja Teljes körű projekt,- és válságmenedzsment feladatok ellátása DDOP-2009-4.1.1.B Integrált városfejlesztési akciók támogatása az LHH-33 kistérségekben 347 002 745 263 044 384
Böhönye Község Önkormányzata Integrált mikrotérségi oktatási központ fejlesztése a 21. század kihívásainak való megfelelés jegyében a böhönyei mikrotérségben Teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása DDOP-3.1.2/2F-2f – Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése 1 110 931 545 999 838 390
Kadarkút Város Önkormányzata Kadarkút Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, Költség-haszon elemzés, pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) KEOP – 1.2.0. – Szennyvízelvezetés és tisztítás 986 429 255 837 435 305
Kadarkút Város Önkormányzata Integrált mikrotérségi oktatási központ fejlesztése a kadarkúti kistérségben Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása DDOP-2007-3.1.2./2F – Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése 636 031 429 604 229 858
Nagyatád Város Önkormányzata Napelemes rendszer kiépítése a nagyatádi Bárdos Lajos Általános Iskolára Energetikai tanulmány, a tanulmány részét képező Épületenergetikai/Technológiai Audit jelentések elkészítése KEOP-2012-4.10.0/A – Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 30 989 746 26 341 284
Csurgó Város Önkormányzata Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Csurgón Teljes körű projektmenedzsment ellátása TIOP-2.1.2/07/1 – Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése 986 498 629 926 232 061
Szilas-MentiIvóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás Kerepes Nagyközség és Kistarcsa város ivóvízminőség javító programja Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség-haszon elemzés elkészítése KEOP-1.3.0 /09-11 – Ivóvízminőség-javítás 1 153 575 000 906 490 575
Zalaszentgrót Város Önkormányzata Alapszintű kistérségi járóbeteg szakellátó központ fejlesztése és korszerűsítése Zalaszentgróton Teljes körű projektmenedzsment ellátása NYDOP-2007-5.2.1/B – Egészségügyi szolgáltatások fejlesztés/Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése/Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelők fejlesztése 336 000 000 300 000 000
Taszár Község Önkormányzata Egészségügyi alapellátás fejlesztése Taszáron Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) DDOP-3.1.3/G-13 – Egészségügyi alapellátás fejlesztése 40 749 766 40 749 766
Kadarkút Város Önkormányzata Kadarkút Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása (előkészítési szakasz) Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány, pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) KEOP – 1.2.0. – Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására (1. forduló) 35 275 000 29 983 750
Kadarkút Város Önkormányzata Kadarkút Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása (előkészítési szakasz) Teljes körű projektmenedzsment ellátása KEOP – 1.2.0. – Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására (1. forduló) 35 275 000 29 983 750
Somogysárd Község Önkormányzata Egészségügyi alapellátás fejlesztése Somogysárdon és Újfalván Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) DDOP-3.1.3/G-13 – Egészségügyi alapellátás fejlesztése 29 091 950 29 091 950
Nagyatád Város Önkormányzata Napelemes rendszer kiépítése a nagyatádi Bárdos Lajos Általános Iskolára Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) KEOP-2012-4.10.0/A – Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 30 989 746 26 341 284
Mezőcsokonya Község Önkormányzata Egészségügyi alapellátás fejlesztése Mezőcsokonyán Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) DDOP-3.1.3/G-13 – Egészségügyi alapellátás fejlesztése 18 634 885 18 634 885
Nagybajom Város Önkormányzata A Művelődési ház infrastrukturális fejlesztése Nagybajomban Teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása TIOP-1.2.5-12/1 – Infrastrukturális fejlesztések az esélyegyenlőség elvű minőségi oktatás és az egész életen át tartó tanulástámogatása érdekében az LHH kistérségekben 10 000 000 10 000 000