PROJEKT VÁLSÁGMENEDZSMENT

Cégünk működése során számos alkalommal kapott megbízást pályázati válságkezelésre, így több reménytelennek tűnő projekt megvalósításában vállaltunk meghatározó szerepet. Sajnos sok esetben azt tapasztaljuk, hogy a projektgazdák nem megfelelő figyelmet fordítanak a nyertes projektek menedzsmentjére, illetve az eredetileg megbízott tanácsadó cégek nem megfelelő mennyiségű és minőségű erőforrást biztosítanak e célra.

Az esetek nagy részében ezek a projektek szinte biztos bukásra voltak ítélve. A mi feladatunk volt e projektek szálainak kibogozása, javaslattétel a megoldásra és a projekt megfelelő mederbe terelése. Szívós, kitartó és az ügyfél érdekeit maximálisan előtérbe helyező munkával minden esetben sikerült e projekteket sikerre vinni, úgy, hogy az ügyfél a lehető legkevesebb kárt legyen kénytelen elszenvedni a projektmegvalósítás kapcsán korábban felmerült hiányosságok miatt.