PROJEKTFEJLESZTÉS ÉS MANAGEMENT

PROJEKTTERVEZÉS

Cégünk filozófiájából következik, hogy a projektek előkészítésében aktív szerepet vállalunk, hiszen a projekt sikeressége érdekében elengedhetetlen, hogy megfelelő mennyiségű időt és energiát fordítsunk a projektek tervezésére. A klasszikus pályázat kidolgozáson túlmenően igyekszünk együtt gondolkodni partnereinkkel az előkészítési folyamatban, javaslatokat teszünk a projekt kidolgozására annak érdekében, hogy a projektek megvalósíthatósága zökkenőmentes lehessen.

Javaslataink kiterjednek a projektfejlesztés alábbi elemeire:

  • projekt tartalmi elemek részletezése: korábbi projekt tapasztalatok alapján javaslattétel olyan tartalmi elemekre, melyek a projektet gazdagabbá, fenntarthatóbbá és magasabb minőségűvé tehetik;
  • projekt menedzsment struktúra kialakítása: a projekt előkészítés és megvalósítás felelősségi rendszerének kidolgozása, a megfelelő feladat-megosztási viszonyok kialakítása;
  • projekt pénzügyek: kiemelt hangsúlyt helyezünk a projektek pénzügyi tervezésére, különös tekintettel a cash flow tervezésre, hiszen a pénzáramok pontos megtervezése kulcsfontosságú a támogatási projektek megvalósíthatósága szempontjából.

PÁLYÁZATÍRÁS

Cégünk tevékenységei közé tartozik az európai uniós és hazai pályázatok kidolgozása is – mind az önkormányzati, a civil, és a vállalkozói ügyfélkör számára.

A pályázat kidolgozási szolgáltatásunkba bele tartozik az ingyenes pályázatképesség vizsgálat is az ügyfeleink számára. Ennek keretében a meghirdetett pályázatok jogosultsági és szakmai feltételi alapján elvégezzük a pályázó szervezet első körös pályázatképességi vizsgálatát, ami választ ad arra, hogy érdemes-e belefogni a pályázat kidolgozási folyamatba.

PROJEKTMANADZSEMENT

Cégünk a projektfejlesztés során legtöbbször teljes körű szolgáltatáscsomag nyújtását vállalja. Ennek szerves részét képezi a projektmenedzsment – tehát partnereink egyetértése esetén nem csupán a projekttervezést, hanem a projektmenedzsment feladatait is ellátjuk.

Meggyőződésünk, hogy a sikeres projektmegvalósítás kulcsfontosságú elemét képezi a projektek menedzsmentje. Számos projekt bukását okozza az, hogy nem szakszerűen történik a projektmegvalósítással együtt járó adminisztratív és pénzügyi menedzsment feladatok ellátása.