VÁLLALKOZÓI REFERENCIÁK

Kiemelt Vállalkozói referenciáink

Megbízó: Mecsekérc Zrt.
A projekt címe: Energetikai célú földtani kutatási projektek rendszerbizonytalanságának csökkentése a Mecsek-hegység déli előtere földtani modelljének validálása példáján
A projekt költségvetése: 1 767 306 218 Ft
Támogatás összege: 986 301 837 Ft
Megvalósítási időszak: 2016 – 2018

Pályázati konstrukció: GINOP-2.1.1-15-2015-00616 – Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása

A Mecsekérc Zrt. és konzorciumi partnerei kutatás-fejlesztési projektjének célja egy Bogád, Ellend, Keszü, Kozármisleny, Magyarsarlós, Nagykozár, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Romonya és Szemely településeket érintő 200 km² nagyságú kutatási terület geotermikus potenciáljának felmérése. A pályázat keretében két különböző típusú kutatásra kerül sor: felszíni geofizikai (2D) szeizmikus mérésekre és elektromágneses mérésekre. Eredményeként földtani keresztmetszeteket (szelvényeket) kapnak, amelyek érzékletesen szemléltetik a szerkezetek mélységét, vastagságát és kifejlődését. Közben egy olyan kutatási és fejlesztési módszert is kidolgoznak, melyet az ország más pontjain is hasznosíthatnak. A feltárt eredmények ismeretében az érintett településeknek lehetősége nyílik az esetleges geotermikus potenciál hasznosítására.

Megbízó: Mecsekérc Zrt.
A projekt címe: Fenntartható és költséghatékony termálvíz visszasajtolás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése 
A projekt költségvetése: 2 663 081 537 Ft
Támogatás összege: 1 473 956 236 Ft
Megvalósítási időszak: 2017 – 2021

Pályázati konstrukció: GINOP-2.2.1-15-2017-00102 – K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása

Magyarország kiváló adottságokkal bír a geotermikus energia területén, aminek még jobb kiaknázása hatalmas lehetőségeket tartogat. Ahhoz azonban, hogy ezt a kincset a jövőnek is megőrizzük, a termálvizet a hőjének kinyerése után ugyanoda vissza kell sajtolni ahonnan kinyertük. Ezt jogszabály is előírja. Ám a homokkő rétegekbe – amelyek a föld mélyén hazánk legnagyobb hévízkészleteit tárolják –, ez jelenleg nem, vagy nem versenyképes áron valósítható meg. Erre hoz megoldást ez a projekt, amely célul tűzte ki, hogy olyan, az átlagos olajipari költségszint 50%-a alatt maradó, de a legjobb olajipari gyakorlatnak megfelelő színvonalú technológiát fejleszt ki, amely nemzetközi szinten is versenyképes lesz. Ezt két újdonsággal éri el. Egyrészt az eddigieknél jóval hosszabb, 100-300 méter hosszúságú visszasajtolási szakaszokat képez ki, amely megoldással a költség jelentősen csökkenthető. Másrészt kidolgoz egy speciális hidraulikus rétegrepesztési technológiát, az ún. Frac&Pack technológiát, a laza, felső-pannon homokkövekbe történő visszasajtolás számára. A munka részeként két vízbesajtoló kutat is kialakítanak, ahol 12-18 hónapos visszasajtolási kísérletet végeznek a kifejlesztett kútkiképzési megoldások vizsgálata, értékelése és validálása céljából.

Megbízó: Mecsekérc Zrt.
A projekt címe: A fenntartható geotermikus energiahasznosítás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése – I.
A projekt költségvetése: 458 510 124 Ft
Támogatás összege: 251 891 580 Ft
Megvalósítási időszak: 2012 – 2014

Pályázati konstrukció: GOP-2011-1.1.1 – Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása
Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati és megvalósíthatósági adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása

A geotermikus energiahasznosítás fenntartható módon történő megvalósítását célzó jogi szabályozási rendszer a hasznosítás során lehűlt termálvíz ugyanazon formációba történő visszasajtolását írja elő. Az EU keretirányelvnek megfelelő szabályozás nem minden esetben veszi figyelembe a technológiai lehetőségeket, így annak betartása közel 40.000 munkahely létére van hatással. Hazánkban a közvetlen hőhasznosítás céljára (kertészetek üvegházai, távfűtő rendszerek, stb.) a felső-pannon korú homok kő rétegekből -kis cementáltságú és szilárdságú, rosszul osztályozott szemcseméretű, viszonylag nagy agyagtartalmú, heterogén kifejlődésű, gyakran konszolidálatlan kőzetek – termelik ki a legtöbb termálvizet. A projekt célja az volt, hogy lehetővé tegye a földgáz kiváltást eredményező közvetlen geotermikus-energia hasznosítás fenntartható és gazdaságos módon történő megvalósítását és elterjesztését hazánk területének 60-70 %-án (Alföld, Kisalföld, Dunántúl egyes területei) egy, a költségviszonyokhoz igazodó, megbízható vízbesajtoló-kút kiképzési technológia kifejlesztésével.

Megbízó: Mecsekérc Zrt.
A projekt címe: Komplex transzportmodell elkészítése és alkalmazása a Nyugat-Mecsekben
A projekt költségvetése: 441 422 659 Ft
Támogatás összege: 136 163 829 Ft
​Megvalósítási időszak: 2011 – 2013

Pályázati konstrukció: GOP-2011-1.3.1/A – Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása
Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati és megvalósíthatósági adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása

A projekt célja a nagy aktivitású radióaktív hulladékok, és kiégett fűtőelemek hosszú távú tárolására alkalmas Bodai Alleurolit Formáció kőzetben (BAF) lejátszódó hő- és részben az ennek következményeként (konvekció), illetve ettől függetlenül (advekció, diffúzió) kialakuló folyadéktranszport folyamatok vizsgálata. A transzportmodellezés célja a szennyezőanyagok, esetünkben radionuklidok terjedési sebességének, irányának, koncentrációeloszlásának, a hőmérsékleteloszlásának, valamint ezek időbeli változásának vizsgálata. A transzport folyamatok modellezésének első lépése a meglévő földtani, hidrogeológiai, kőzetmechanikai és kőzetfizikai modell feltárása, mely az eddigi kutatási tevékenység eredményeként részben már adott. K+F projekttámogatás keretében a munkavállalók a projekttel kapcsolatos feladataikat látták el, ennek során munkabérük elszámolásra került. A projektbe betervezett tevékenységek megvalósításához szükséges eszközök beszerzésre és üzembe helyezésre kerültek.  Piacra jutás támogatása tevékenységen belül  marketing menedzser látta el a projekttel kapcsolatos feladatait,munkabére elszámolásra került a projektben.  Az Alkalmazott Földtudományi Klaszter honlapján kialakításra került a ,,Komplex transzportmodell elkészítése és alkalmazása a Nyugat-Mecsekben” projekt honlap.


Megbízó: CODEBAR Catering Üzleti Szolgáltató Bt.   
A projekt címe: Tréning és oktatási szolgáltatások fejlesztése az Átrium Agárd Tréning és Üdülőházban
A projekt költségvetése: 72 400 000 Ft
Támogatás összege: 36 200 000 Ft
Megvalósítási időszak 2012 -2013

Pályázati konstrukció: KDOP-2.1.1/G-11 – Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása

A CODEBAR Bt. az Átrium Agárd Üdülőházat jelenlegi üzemeltetője, ahol a fejlesztés megvalósult. Az üdülőház kedvező, tóparti elhelyezkedése miatt a nyári szezonban kedvelt turista célpont. A cég a fejlesztéssel bővítette szolgáltatási kínálatát, mellyel a tréning, konferencia turizmus célcsoportját célozza meg. A beruházás keretében 2 db új tréning terem épült, wellness bővítése valósult meg, és kapcsolódó eszközbeszerzés valósult meg. A projekt megvalósítása 2 új munkahelyet teremtett. A fejlesztés hozzájárult a szezonalitás kedvezőtlen hatásainak mérsékléséhez, a látogatószám növekedéséhez, a szolgáltatási kör bővítéséhez, minőségük növeléséhez, biztosítva az egész éves nyereséges működést. Az Átrium Agárdot vendégei kiváló minősítéssel értékelik, a szolgáltatás fejlesztésével, a szezon meghosszabbításával újabb jelentős célcsoport számára vált élvezetes, a pihenést, oktatást magas színvonalon kiszolgáló, egész évben jól kihasználható és közkedvelt helyszínné.

Megbízó: Mary Ker Kft.
A projekt címe: Folyamatos automata hosszú tészta gyártóvonal beszerzése  a MARY-KER Pasta Kft-nél 
A projekt költségvetése: 487 219 200 Ft
Támogatás összege: 97 082 228 Ft
​Megvalósítási időszak: 2011 – 2013

Pályázati konstrukció: KMOP-1.2.1-11/B – Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro,- kis- és középvállalkozások számára
Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása

A Mary-Ker Pasta Kft. Közép-Európa egyik legkorszerűbb technológiai hátterével rendelkező tésztaüzeme. A cég gyártott termékeivel és jó minőségével elismerést szerzett a belföldi és nemzetközi piacokon. A pályázat keretében a tésztagyártási kapacitás bővítése érdekében egy új Pavan típusú automata folyamatos gyártóvonal beszerzésére került sor, melynek teljesítménye 1150 kg/h.

Megbízó: ODW-Elektrik Magyarország Kft.
A projekt címe: Munkahelyteremtő komplex beruházás az ODW-Elektrik Magyarország Kft-nél
A projekt költségvetése: 412 210 492 Ft
Támogatás összege: 103 331 277 Ft
​Megvalósítási időszak: 2011 – 2013

Pályázati konstrukció: GOP-2011-2.1.3 – Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása
Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati és megvalósíthatósági adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása

A projekt keretében az ODW-ELEKTRIK MAGYARORSZÁG KFT. Szederkényi gyárának kapacitásbővítése valósult meg. Az új megrendelések kielégíthetősége érdekében szükségessé vált egy 1000 m2-t meghaladó alapterületű új üzemcsarnok építése, valamint a raktárbázis bővítése, a gyártáshoz szükséges gépek, berendezések beszerzése. Megépült az új üzemcsarnok, elkészült a csarnok vezetőképes padlója, befejeződtek az épületgépészeti és villamos kivitelezési munkák, kiépítésre került az optikai és a számítógép hálózat is. E mellett megvalósult a raktárbővítés, valamint megépítésre került a betervezett külső kerítés is. Beszerzésre kerültek az új gyártósorokhoz tartozó eszközök teljes mértékben. A projektben betervezett 40 új munkavállaló felvétele teljes mértékben megtörtént.

Megbízó: TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A projekt címe: Technológia fejlesztés a szolgáltatási színvonal javítása érdekében a TARR Kft-nélA projekt költségvetése: 339 349 585 Ft
Támogatás összege: 100 000 000 Ft
​Megvalósítási időszak: 2012 – 2014

Pályázati konstrukció: GOP-2.1.1-11/B – Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára
Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása

A projekt keretében a szolgáltatásnyújtás színvonalának emelése érdekében hálózati rendszer eszközök és hardver eszközök beszerzésére került sor. Az információs technológia fejlesztés (hardver) beszerzés projektelemen belül beszerzésre került 12 db notebook, illetve 20 db psion készülék és a 30 netbook. Az eszközbeszerzés keretében megvalósult a szekszárdi fejállomáson az IP alapú Appear TV StreamCore fejállomás rendszer kiépítése, illetve a 10G gerinchálózat kialakításához szükséges eszközök beszerzései és beüzemelései. Továbbá befejeződtek az optikai hálózatfejlesztéséhez kapcsolódó munkálatok.

 

Vállalkozói referenciáink

Megbízó A projekt címe Elvégzett feladat Pályázati konstrukció A projekt költségvetése (Ft) Támogatás összege(Ft)
Mecsekérc Zrt. Energetikai célú földtani kutatási projektek rendszerbizonytalanságának csökkentése a Mecsek-hegység déli előtere földtani modelljének validálása példáján Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása GINOP-2.1.1-15-2015-00616 – Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 1 767 306 218 986 301 837
Mecsekérc Zrt. Fenntartható és költséghatékony termálvíz visszasajtolás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása GINOP-2.2.1-15-2017-00102 – K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések 2 663 081 537 1 473 956 236
Mecsekérc Zrt. A fenntartható geotermikus energiahasznosítás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése – I Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati és megvalósíthatósági adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása GOP-2011-1.1.1 – Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása 458 510 124 251 891 580
Mecsekérc Zrt. Komplex transzportmodell elkészítése és alkalmazása a Nyugat-Mecsekben Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati és megvalósíthatósági adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása GOP-2011-1.3.1/A – Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása 441 422 659 136 163 829
CODEBAR Catering Üzleti Szolgáltató Bt. Tréning és oktatási szolgáltatások fejlesztése az Átrium Agárd Tréning és Üdülőházban Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása KDOP-2.1.1/G-11 – Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 72 400 000 36 200 000
Mary Ker Kft. Folyamatos automata hosszú tészta gyártóvonal beszerzése a MARY-KER Pasta Kft-nél Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása KMOP-1.2.1-11/B – Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro,- kis- és középvállalkozások számára 487 219 200 97 082 228
ODW-Elektrik Magyarország Kft. Munkahelyteremtő komplex beruházás az ODW-Elektrik Magyarország Kft-nél  Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati és megvalósíthatósági adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása GOP-2011-2.1.3 – Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása 412 210 492 103 331 277
TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Technológia fejlesztés a szolgáltatási színvonal javítása érdekében a TARR Kft-nél Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása GOP-2.1.1-11/B – Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 339 349 585 100 000 000
Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. A nagyatádi távhő rendszer geotermikus energia ellátására irányuló fejlesztési projekt előkészítése Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése KEOP-4.10.0/B/12 – Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 850 000 000 425 000 000
MSB Zrt. Jól-lét az információs társadalomban Esettanulmány-kötet összeállítása a 2007 és 2014 között futó K+F tevékenységeket támogató FP7 keretprogram sikeres nemzetközi projektjeiről, valamint a sikeres projektekhez kapcsolódó bestpractise-k bemutatása, ismertetése TÁMOP 4.2.2.C-11/1/KONV Infokommunikációs Technológiák kutatásának támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember-utánpótlás biztosítása

 

495 389 829 495 389 829
Azúr Szórakoztatóközpont Szabadidő Szolgáltató Kft. A Hotel Azúr épületkomplexum fűtés, hűtés és HMV rendszerének átalakítása geotermikus hőszivattyús rendszerre
Feladat: Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei elkészítése
Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek elkészítése KEOP-4.10.0/B/12 – Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 411 570 126 246 942 075
Hotel Azúr Szállodaipari Zrt. Hotel Azúr szolgáltatásainak fejlesztése Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) DDOP-2.1.2-12 –  Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése 339 556 608 203 733 965
Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft. A Ferro-Flex Kft. komplex telephelyfejlesztése Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) GOP-2.1.1-11/B – Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 289 275 622 98 629 085
Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft. A Ferro-Flex Kft. komplex telephelyfejlesztése Teljes körű projektmenedzsment ellátása GOP-2.1.1-11/B – Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 289 275 622 98 629 085
KONTAKT-Elektro Kft. Üzemcsarnok bővítés a KONTAKT-Elektro Kft. Telephelyén Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért 193 290 108 59 885 984
KONTAKT-Elektro Kft. Üzemcsarnok bővítés a KONTAKT-Elektro Kft. Telephelyén Teljes körű projektmenedzsment ellátása (folyamatban) DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért 193 290 108 59 885 984
STRAUSS METAL Biztonságtechnika Kft. STRAUSS METAL Kft. termék- és technológia fejlesztése Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati és megvalósíthatósági adatlap, mellékletek összeállítása) GOP-2011-1.3.1/A – Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása 162 254 518 73 014 533
STRAUSS METAL Biztonságtechnika Kft. STRAUSS METAL Kft. termék- és technológia fejlesztése Teljes körű projektmenedzsment ellátása (folyamatban) GOP-2011-1.3.1/A – Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása 162 254 518 73 014 533
Csuka Gabona Kft. Élelmiszer biztonság fokozása gabona alapanyagok mikotoxin szennyezettségének csökkentésével Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) Nemzeti Technológia Program 132 985 000 78 755 000
Csuka Gabona Kft. Élelmiszer biztonság fokozása gabona alapanyagok mikotoxin szennyezettségének csökkentésével Teljes körű projektmenedzsment ellátása Nemzeti Technológia Program 132 985 000 78 755 000
Csuka Gabona Kft. A Csuka Gabona Kft. technológia fejlesztése Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) GOP-2009-2.1.1/A – Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése 120 072 100 50 000 000
Csuka Gabona Kft. A Csuka Gabona Kft. technológia fejlesztése Teljes körű projektmenedzsment ellátása GOP-2009-2.1.1/A – Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése 120 072 100 50 000 000
Geochem Kft. Kockázati tőkebefektetés a Földtani és Környezetvédelmi Kutató, Tanácsadó és Szolgáltató Kft-nél. Széchenyi Tőkebefektetési Alap konstrukciós pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése Széchenyi Tőkebefektetési Alap 120 000 000 120 000 000
Mary Ker Kft. Automata kartonozó berendezés beszerzése a Mary-KerPasta Kft-nél Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) KMOP-1.2.1-13/B – Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro,- kis és középvállalkozások számára 114 311 367 45 724 546
KAPOSMÉRŐI KENYÉRGYÁR és CUKRÁSZÜZEM Kft Édesipari üzem kialakítása a Kaposmérői Kenyérgyár és Cukrászüzem Kft. kaposvári fióktelepén Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért 109 131 206 54 565 603
KAPOSMÉRŐI KENYÉRGYÁR és CUKRÁSZÜZEM Kft Édesipari üzem kialakítása a Kaposmérői Kenyérgyár és Cukrászüzem Kft. kaposvári fióktelepén Teljes körű projektmenedzsment ellátása (folyamatban) DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért 109 131 206 54 565 603
Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft. Komplex vállalati technológia-fejlesztés a Ferro-FlexKft.-nél Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) GOP-2.1.1-11/B – Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 100 698 789 35 244 576
TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. TARR Kft. telephelyfejlesztése és eszközbeszerzés a magasabb szintű szolgáltatási színvonal érdekében Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért 100 414 457 50 207 228
TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. TARR Kft. telephelyfejlesztése és eszközbeszerzés a magasabb szintű szolgáltatási színvonal érdekében Teljes körű projektmenedzsment ellátása (folyamatban) DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért 100 414 457 50 207 228
TINTA Tanácsadó Oktatási Innovációs Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Integrált projekt a turizmus, a színvonalas oktatási-képzési szolgáltatások és a kőtengerhez kapcsolódó turisztikai attrakciók fejlesztése érdekében Kővágóörsön Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (Megvalósíthatósági Tanulmány, Költség tábla, pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) KDOP-2.1.1/G-11 – Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 98 250 600 49 125 000
TINTA Tanácsadó Oktatási Innovációs Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Integrált projekt a turizmus, a színvonalas oktatási-képzési szolgáltatások és a kőtengerhez kapcsolódó turisztikai attrakciók fejlesztése érdekében Kővágóörsön Teljes körű projektmenedzsment ellátása (folyamatban) KDOP-2.1.1/G-11 – Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 98 250 600 49 125 000
Tomolik Kft. Komplex vállalati technológia-fejlesztés a Tomolik Kft.
telephelyén
Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) GOP-2.1.1-12/B – Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és
középvállalkozások számára
71 285 771 28 514 308
Tomolik Kft. Komplex vállalati technológia-fejlesztés a Tomolik Kft.
telephelyén
Teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása GOP-2.1.1-12/B – Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és
középvállalkozások számára
71 285 771 28 514 308
BÓDIS EDELSTAHL-TECHNIK Kft. Új, Wafios B10-60 CNC csőhajlítógép beszerzése Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) GVOP-2005-2.1.1 – Kis- és középvállalkozások műszaki- technológiai hátterének fejlesztése 70 699 100 24 744 685
BÓDIS EDELSTAHL-TECHNIK Kft. Új, Wafios B10-60 CNC csőhajlítógép beszerzése Teljes körű projektmenedzsment ellátása GVOP-2005-2.1.1 – Kis- és középvállalkozások műszaki- technológiai hátterének fejlesztése 70 699 100 24 744 685
VEGS Vasipari és Gépgyártó Kft. A Vegs Kft. technológia fejlesztése Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) GOP-2011-2.1.1/A- Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése 50 322 504 20 000 000
VEGS Vasipari és Gépgyártó Kft. A Vegs Kft. technológia fejlesztése Teljes körű projektmenedzsment ellátása (folyamatban) GOP-2011-2.1.1/A- Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése 50 322 504 20 000 000
Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft. A Ferro-Flex Kft. technológia fejlesztése Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) GOP-2009-2.1.1/A – Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése 50 065 000 25 000 000
Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft. A Ferro-Flex Kft. technológia fejlesztése Teljes körű projektmenedzsment ellátása GOP-2009-2.1.1/A – Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése 50 065 000 25 000 000
Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft. Eszközbeszerzés a Ferro-Flex Kft-nél Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) GOP-2009/2-2.1.1/A – Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése 49 999 940 24 999 970
Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft. Eszközbeszerzés a Ferro-Flex Kft-nél Teljes körű projektmenedzsment ellátása GOP-2009/2-2.1.1/A – Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése 49 999 940 24 999 970
Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft A Sellyei kistérségi járóbeteg-szakellátó központ humánerőforrás fejlesztése Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) TÁMOP-6.2.4.B-12/2 – Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés 49 949 448 49 949 448
Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft A Sellyei kistérségi járóbeteg-szakellátó központ humánerőforrás fejlesztése Teljes körű nyilvánossági feladatok ellátása  (folyamatban) TÁMOP-6.2.4.B-12/2 – Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés 49 949 448 49 949 448
Erdőgazdaság Azokért, Akik az Erdőért Alapítvány Ökocentrum kialakítása Kaszóban I. ütem Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap – turisztikai tevékenységek ösztönzése 49 651 754 49 651 754
Erdőgazdaság Azokért, Akik az Erdőért Alapítvány Ökocentrum kialakítása Kaszóban I. ütem Teljes körű projektmenedzsment ellátása Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap – turisztikai tevékenységek ösztönzése 49 651 754 49 651 754
‘BÓDIS EDELSTAHL-TECHNIK” Nemesacélmegmunkáló és Kereskedelmi Kft. A Bódis Kft. telephelyének fejlesztése új üzemcsarnok építésével, a termelés bővítéséhez szükséges gép beszerzésével Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért 49 024 300 29 414 580
‘BÓDIS EDELSTAHL-TECHNIK” Nemesacélmegmunkáló és Kereskedelmi Kft. A Bódis Kft. telephelyének fejlesztése új üzemcsarnok építésével, a termelés bővítéséhez szükséges gép beszerzésével Teljes körű projektmenedzsment ellátása (folyamatban) DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért 49 024 300 29 414 580
KAPINYA-NÉMETH Bt. A Kapinya-Németh Bt. Dugard Eagle HBM-4 típusú horizontál CNC fúró-marómű beszerzése Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) GOP-2007-2.1.1/A – Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése 44 990 000 10 000 000
KAPINYA-NÉMETH Bt. A Kapinya-Németh Bt. Dugard Eagle HBM-4 típusú horizontál CNC fúró-marómű beszerzése Teljes körű projektmenedzsment ellátása GOP-2007-2.1.1/A – Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése 44 990 000 10 000 000
TANK-SZER Kft. Töltőállomás és autómosó kialakítása a TANK-SZER Kft. nagyatádi telephelyén Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) GOP-2007-2.1.2/B – Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben kis-és középvállalkozások számára 43 885 000 16 554 000
TANK-SZER Kft. Töltőállomás és autómosó kialakítása a TANK-SZER Kft. nagyatádi telephelyén Teljes körű projektmenedzsment ellátása GOP-2007-2.1.2/B – Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben kis-és középvállalkozások számára 43 885 000 16 554 000
TANK-SZER Kft. A Tank-Szer  Kft.  komplex technológia-fejlesztése Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) GOP-2.1.1-12/B – Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és
középvállalkozások számára
42 622 505 17 049 002
TANK-SZER Kft. A Tank-Szer  Kft.  komplex technológia-fejlesztése Teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása GOP-2.1.1-12/B – Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és
középvállalkozások számára
42 622 505 Ft 17 049 002
Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft. Hegesztő robotrendszer beszerzés a Ferro-FlexKft.-nél Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) GOP-2011-1.3.1/C- Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére 39 321 000 F 25 000 000
TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. A TARR Kft. technológia fejlesztése Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) GOP-2011-1.3.1/C- Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére 38 627 250 25 000 000
TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. A TARR Kft. technológia fejlesztése Teljes körű projektmenedzsment ellátása (folyamatban) GOP-2011-1.3.1/C- Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére 38 627 250 25 000 000
Geochem Kft. Technológiai fejlesztés és szellemi eszköz menedzsment rendszer bevezetése a GEOCHEM Kft-nél Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) GOP-1.3.1-11/C 38 400 000 24 960 000
Greksza Kft. Technológia fejlesztés a Greksza Kft. majsi telephelyén Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) GOP-2011-1.3.1/C- Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére 37 912 118 24 642 876
Mary Ker Kft. Rövid tészta csomagoló vonal beszerzés a MARY-KER Pasta
Kft-nél
Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) KMOP-1.1.4-11/B – Innovációs eredmények hasznosításának
támogatása KKV-k részére
37 304 830 24 248 139
Mary Ker Kft. Rövid tészta csomagoló vonal beszerzés a MARY-KER Pasta
Kft-nél
Teljes körű projektmenedzsment ellátása KMOP-1.1.4-11/B – Innovációs eredmények hasznosításának
támogatása KKV-k részére
37 304 830 24 248 139
Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft. A Ferro-Flex Kft. Telephelyfejlesztése Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) TRFC/2008 37 126 876 10 637 591
Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft. A Ferro-Flex Kft. Telephelyfejlesztése Teljes körű projektmenedzsment ellátása TRFC/2008 37 126 876 10 637 591
Antal Forgácsoló Kft. Technológiai színvonal fejlesztése az Antal Kft.-nél Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) GOP-2011-1.3.1/C- Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére 36 960 360 24 024 234
Antal Forgácsoló Kft. Technológiai színvonal fejlesztése az Antal Kft.-nél Teljes körű projektmenedzsment ellátása (folyamatban) GOP-2011-1.3.1/C- Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére 36 960 360 24 024 234
STRAUSS METAL Biztonságtechnika Kft. A Strauss Metal Kft. Komplex telephelyfejlesztése új gyártócsarnok építésével és eszközök beszerzésével Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért 36 270 581 20 633 159
STRAUSS METAL Biztonságtechnika Kft. A Strauss Metal Kft. Komplex telephelyfejlesztése új gyártócsarnok építésével és eszközök beszerzésével Teljes körű projektmenedzsment ellátása (folyamatban) DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért 36 270 581 20 633 159
Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft. Festő-szárító és szárító kabin beszerzés a minőség javítása érdekében Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) GOP-1.3.1-11/C – Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére 36 000 000 23 400 000
Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft. Festő-szárító és szárító kabin beszerzés a minőség javítása érdekében Teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása GOP-1.3.1-11/C – Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére 36 000 000 23 400 000
TANK-SZER Kft. A TANK-SZER KFT technológiafejlesztése Teljes körű projektmenedzsment ellátása GOP-2011-2.1.1/A – Mikro- kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése 29 668 000 11 867 200
Geochem Kft. Laboratórium bővítés a Geochem Kft. kővágószőlősi telephelyén Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért 19 186 736 11 512 041
Geochem Kft. Laboratórium bővítés a Geochem Kft. kővágószőlősi telephelyén Teljes körű projektmenedzsment ellátása (folyamatban) DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért 19 186 736 11 512 041
TANK-SZER Kft. A TANK-SZER Kft. Eszközbeszerzése A TANK-SZER Kft. Eszközbeszerzése GOP-2010-2.1.1/A – Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése 16 830 000 6 547 000
TANK-SZER Kft. A TANK-SZER Kft. Eszközbeszerzése Teljes körű projektmenedzsment ellátása GOP-2010-2.1.1/A – Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése 16 830 000 6 547 000
Lőrinc Med Nonprofit Kft. Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás és védőnői szolgáltatás fejlesztése a LŐRINC-MED Nkft. szolgáltatási területén Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) DDOP-3.1.3/G-13 – Egészségügyi alapellátás fejlesztése 16 816 900 16 816 900
Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás fejlesztése “AZ ORMÁNSÁG-EGÉSZSÉGÉÉRT” Nkft. szolgáltatási területén Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) DDOP-3.1.3/G-13 – Egészségügyi alapellátás fejlesztése 16 816 900 16 816 900
TANK-SZER Kft. A TANK-SZER KFT technológiafejlesztése Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása) GOP-2008-2.1.1/A – Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése 9 618 700 3 847 480
TANK-SZER Kft. „A TANK-SZER KFT technológiafejlesztése” Teljes körű projektmenedzsment ellátása GOP-2008-2.1.1/A – Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése 9 618 700 3 847 480
Geochem Kft. Alkalmazott Földtudományi Klaszter egyedi fejlesztési igényeire szabott klaszter pályázati kézikönyv kidolgozása Vállalati Tanácsadás – Alkalmazott Földtudományi Klaszter egyedi fejlesztési igényeire szabott klaszter pályázati kézikönyv kidolgozása és az ehhez kapcsolódó szakma-specifikus tanácsadás nyújtása DDOP-1.1.2-10-2010-0001 Hasznos tanácsok, sikeres üzletmenet – vállalati tanácsadás a dél-dunántúli régióban 5 000 000 2 500 000
Hotel Azúr Szállodaipari Zrt. Energia racionalizációs fejlesztési program kidolgozása Vállalati Tanácsadás – Energia racionalizációs fejlesztési program kidolgozása és az ehhez kapcsolódó szakma-specifikus tanácsadás nyújtása DDOP-1.1.2-10-2010-0001 Hasznos tanácsok, sikeres üzletmenet – vállalati tanácsadás a dél-dunántúli régióban 2 000 000 1 000 000