A geotermikus energiahasznosítás fenntartható módon történő megvalósítását célzó jogi szabályozási rendszer a hasznosítás során lehűlt termálvíz ugyanazon formációba történő visszasajtolását írja elő. Az EU keretirányelvnek megfelelő szabályozás nem minden esetben veszi figyelembe a technológiai lehetőségeket, így annak betartása közel 40.000 munkahely létére van hatással.Hazánkban a közvetlen hőhasznosítás céljára (kertészetek üvegházai, távfűtő rendszerek, stb.) a felső-pannon korú homokkő rétegekből -kiscementáltságú és szilárdságú, rosszul osztályozott szemcseméretű, viszonylag nagy agyagtartalmú, heterogén kifejlődésű, gyakran konszolidálatlan kőzetek – termelik ki a legtöbb termálvizet.A projekt célja, hogy lehetővé tegye a földgáz kiváltást eredményező közvetlen geotermikus-energia hasznosítás fenntartható és gazdaságos módon történő megvalósítását és elterjesztését hazánk területének 60-70 %-án (Alföld, Kisalföld, Dunántúl egyes területei) egy, a költségviszonyokhoz igazodó, megbízható vízbesajtoló-kút kiképzési technológia kifejlesztésével.

Kezdési év: 2011

Operatív Program: GOP

Összköltségvetés: 458 510 124 Ft

Projektben elvégzett feladatunk: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati és megvalósíthatósági adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása a Mecsekérc Zrt. megbízásában.