A projekt célja a kőzetben (BAF) lejátszódó hő- és részben az ennek következményeként (konvekció), illetve ettől függetlenül (advekció, diffúzió) kialakuló folyadéktranszport folyamatok vizsgálata. A transzportmodellezés célja a szennyezőanyagok, esetünkben radionuklidok terjedési sebességének, irányának,koncentrációeloszlásának, a hőmérsékleteloszlásának , valamint ezek időbeli változásának vizsgálata. A transzport folyamatok modellezésének első lépése a meglévő földtani, hidrogeológiai, kőzetmechanikai és kőzetfizikai modell feltárása, mely az eddigi kutatási tevékenység eredményeként részben már adott. K+F projekttámogatás keretében a munkavállalók a projekttel kapcsolatos feladataikat látták el, ennek során munkabérük elszámolásra került. A projektbe betervezett tevékenységek megvalósításához szükséges eszközök beszerzésre és üzembe helyezésre kerültek. Piacra jutás támogatása tevékenységen belül marketing menedzser látta el a projekttel kapcsolatos feladatait,munkabére elszámolásra került a projektben. Az Alkalmazott Földtudományi Klaszter honlapján kialakításra került a ,,Komplex transzportmodell elkészítése és alkalmazása a Nyugat-Mecsekben” projekt honlap.

Kezdési év: 2011

Operatív Program: GOP

Összköltségvetés: 441 422 659 Ft

Projektben elvégzett feladatunk: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati és megvalósíthatósági adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása a Mecsekérc Zrt. megbízásában.