A projekt keretében zöldmezős beruházásként valósult meg 40,1 hektár területen alap-infrastruktúra kiépítése. A projekt megvalósítási helyszíne közvetlenül a meglévő Mohácsi Ipari park mellett terül el, az 56. és 57. sz. főutak körforgalmú csomópontjától északkeletre. Az érintett terület közművekkel nem volt ellátott. A fejlesztés keretében a feltáró utak kiépítése, illetve az ehhez kapcsolódó buszmegálló és gyalogátkelő kialakítása valósult meg, továbbá a területen megtörtént az ivóvízhálózat és szennyvízelvezetés kialakítása, az elektromos hálózat, közvilágítás, gázhálózat, távközlési és kommunikációs hálózat kiépítése.

Kezdési év: 2016

Operatív Program: TOP

Összköltségvetés: 800 000 000 Ft

Projektben elvégzett feladatunk: A pályázat Üzleti terv(szakmai megalapozó tanulmányt) elkészítése, mely a következőket foglalta magába: Vezetői összefoglaló, A projektgazda bemutatása, Fejlesztési igény megállapítása, A tervezett fejlesztés tartalmának kidolgozása, Marketingterv, Pénzügyi elemzés a Mohács Város Önkormányzat megbízásában.