Az EE SUN projekt a határmenti területek fenntartható fejlődéséhez járult hozzá, azáltal, hogy elősegítette a lakossági szén-dioxid kibocsátás csökkentését. A projekt keretében a határ menti régió társasházainak támogatása valósult meg. 24 épület (12 magyar és 12 horvát) került bevonásra, melyeknél energiahatékonyságot vizsgáló elemzések, következtetések és közös módszertan kidolgozására került sor.

Megbízó: IMRO-DDKK Nonprofit Kft.

Kezdési év: 2018

Operatív Program: Interreg

Összköltségvetés: 204,021.35 € 

Projektben elvégzett feladatunk: Közreműködés az angol nyelven íródó helyzetelemzés készítéséhez Baranya és Somogy megyék kapcsán. Közös módszertan lefektetése a társasházak kiválasztásához.  Szakmai értékelés a 12 db magyarországi társasház energetikai auditja kapcsán, valamint a egy elemző tanulmány kidolgozása az energiahatékonysági projektek tudatformáló mivoltáról.