GeoWasteHeat – Geotermális hulladékhő hasznosítás lehetőségeinek feltérképezése és projekt megalapozó tanulmányok kidolgozása a Vajdaságban

A Logframe Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumban a Geowatt Ipari- Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal a Nyugat-balkáni régió klímavédelmi projekt-előkészítő és kapacitásfejlesztő tevékenységeinek finanszírozása című támogatási felhívásra 2021.12.20. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amit a Támogató 2022.03.24 napján kelt döntése értelmében 26 967 510 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített.

Projekt alapadatok:

Kedvezményezettek neve: 

  • Logframe Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság,
  • Geowatt Ipari- Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: GeoWasteHeat – Geotermális hulladékhő hasznosítás lehetőségeinek feltérképezése és projekt megalapozó tanulmányok kidolgozása a Vajdaságban

Projekt azonosítószáma: WBGC-2021.4-2021-00019

Projekt költségvetése: 44 945 851 Ft

Megítélt támogatás: 26 967 510 Ft, melyből

  • Logframe Kft: 14 802 208 Ft
  • Geowatt Kft: 12 165 302 Ft

Támogatás mértéke: 60%

Projektmegvalósítás időszaka: 2021.12.01-2023.01.31

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célja a vajdasági geotermikus hulladékhő hasznosítási projektek feltérképezése és előkészítése. A projekt egy újszerű magyar geotermikus hulladékhő hasznosítási projektre épül, melynek legfőbb újdonsága, hogy a rendszer egyszerre használja fel a geotermikus energiát – speciális hőszivattyúk segítségével növeli a geotermikus energia felhasználásának hatékonyságát – és hasznosítja a napenergiát, megakadályozva ezzel a fosszilis energiafogyasztás növekedését. A rendszer a geotermális alapú fűtést a legoptimálisabb, költséghatékony módon oldja meg, mivel nincs szükség kútfúrásra, hiszen a rendszer a már működő termálkút hulladékhőjén alapul. A projekt eredményeként a kiválasztott települések vonatkozásában projektelőkészítő dokumentációk kerülnek kidolgozásra, melyek olyan komplex tartalommal fognak rendelkezni, mely a geotermális beruházási lehetőségen túl javaslatokat tesz épületenergetikai beavatkozásokra és egyéb, megújuló energián (pl. napelem) alapuló energetikai fejlesztésekre is. A kiválasztott települések ezen előkészítő anyagra alapozva teljeskörű beruházási tervet dolgozhatnak ki és valósíthatnak meg. A CBA-kban megtalálható lesz a beruházási költségek tételes részletezése, a várható karbantartási és pótlási költségek, a humán erőforrás költségek változása, az energia fogyasztásból eredő költségcsökkenés, valamint erre épülve a beruházás megtérülésének számítása (ROI) és a megtérülési idő kalkulációja is, így az érintett települések megalapozottan kezdhetnek bele a beruházás megvalósításába.

További hírek

Üzemel a geotermális hulladékhőt hasznosító rendszer Nagyatádon

Üzemel a geotermális hulladékhőt hasznosító rendszer Nagyatádon

Az elmúlt téli fűtési szezonban került beüzemelésre a Nagyatád városában kiépített, a város központjában működő termálkút hulladékhőjére alapozott geotermális fűtési rendszer. a rendszer összesen 5 db városi közintézmény fűtését látja el megújuló geotermális...