Infrastruktúra Fejlesztés

Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson

Barcs Város stratégiai célja a munkahely-teremtéssel kapcsolatos gazdaság-fejlesztés.Az új beruházások munkahelyeket teremtenek, ezáltal csökken a munkanélküliség, az elvándorlás, a jövedelmek növekedésével nő a lakosság...

Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem

Az impozáns főépület emeleti csarnokában egy több mint 400 főt befogadni képes, kulturális események, konferenciák, lakodalmak, bálok lebonyolítására kiválóan alkalmas rendezvénytermet alakítanak ki. A...

Kadarkút Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása

A projekt célja Kadarkút város belterületének csatornázása, valamint szennyvíztisztító-telep létrehozása volt. A projekt keretében gravitációs szennyvíz csatornarendszer épült gravitációs csatornával, szennyvízátemelővel, nyomócsővel és megépült...

Integrált mikrotérségi oktatási központ fejlesztése a kadarkúti kistérségben

A projektben a Kadarkúti Jálics Ernő Általános Iskola és Kollégium, a Kadarkúti Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztése, és kapcsolódó eszközbeszerzés valósul meg. Felújításra kerülnek...

Nagybajom városközpont funkcióbővítő városrehabilitációja

A projekt alapvető célja a városközponti akcióterület által érintett településrészek fizikai megújítása és a társadalmi kohézió együttes erősítése, új, települési és kistérségi szintű, gazdasági,...

Nemzetközi fejlesztés menedzsment kurzus dél-dunántúli és horvát oktatási intézmények együttműködésével (IDEM)

A projekt célkitűzései egy Nemzetközi Fejlesztési Menedzsment kurzus előkészítése, kialakításaés lebonyolítása. A projekt megvalósítása 20 fővel, és 12 hónapon keresztül történik, az Európai Unió...

Amazon of Europe Bike Trail

A projekt kapcsán 1260 km hosszú kerékpárút kerül kialakításra az ausztriai Murecktől egészen Mohácsig a Mura, Dráva és Duna folyók északi és déli partján...

Amazon of Europe Bike Trail

A projekt kapcsán 1260 km hosszú kerékpárút kerül kialakításra az ausztriai Murecktől egészen Mohácsig a Mura, Dráva és Duna folyók északi és déli partján...

Integrált mikrotérségi oktatási központ fejlesztése a 21. század kihívásainak való megfelelés jegyében a böhönyei...

A projekt fő célja a mikrotérség összes óvodás és iskoláskorú tanulójának minőségi közszolgáltatáshoz juttatása volt.A projekt keretében a Festetics Pál Általános és Alapfokú Művészeti...