Cégünk működési filozófiájának másik alapkövét a cég nevében is jelzett, még a PHARE előcsatlakozási programok időszakában gyakran alkalmazott logikai keretmátrix (logframe) logika képezi: minden projekt esetében maximálisan törekszünk az egyes projektelemek tartalmi és időbeni egymásra épülésére, valamint arra, hogy a projektek közvetlen eredményei bizonyíthatóan szolgálják a támogatási programok és stratégiák közép- és hosszú távú céljait is. Utóbbi különösen fontos a sikeres pályázatkészítés szempontjából, hiszen a támogató a saját maga által megfogalmazott célok teljesülését keresi az egyes pályázatokban – ezt kell összhangba hozni a pályázók érdekeivel.

Szolgáltatási köreink

Projekttervezés

Projektek tartalmi elemeinek részletezése, projektmenedzsment struktúra kialakítása valamint projekt pénzügyek tervezése, megvalósíthatósági vizsgálatok készítése.

Pályázatírás

Hazai és Európai Uniós pályázatok kidolgozása civil, önkormányzati és vállalkozói ügyfélkör számára.

Projektmenedzsment

Szakszerű projektmenedzsment a gördülékeny megvalósításért.

Regionális Programozás

Térségi tervek, koncepcionális, stratégiai és operatív programok kidolgozása.

Projektnyilvánosság, disszemináció

Pályázatok, projektek nyilvánossági és projektkommunikációs feladatköreinek szakszerű lebonyolítása.

Nemzetközi Projektfejlesztés

Európai uniós finanszírozású, nemzetközi partnerségben megvalósuló projektek előkészítésére és megvalósítására

Vállalkozói Tanácsadás

Induló és működő mikro-, kis – és középvállalkozások számára nyújtott pénzügyi és üzleti tanácsadást