PROJEKTFEJLESZTÉS ÉS MANAGEMENT

PROJEKTTERVEZÉS

Cégünk filozófiájából következik, hogy a projektek előkészítésében aktív szerepet vállalunk, hiszen a projekt sikeressége érdekében elengedhetetlen, hogy megfelelő mennyiségű időt és energiát fordítsunk a projektek tervezésére. A klasszikus pályázat kidolgozáson túlmenően igyekszünk együtt gondolkodni partnereinkkel az előkészítési folyamatban, javaslatokat teszünk a projekt kidolgozására annak érdekében, hogy a projektek megvalósíthatósága zökkenőmentes lehessen.

Javaslataink kiterjednek a projektfejlesztés alábbi elemeire:

  • projekt tartalmi elemek részletezése: korábbi projekt tapasztalatok alapján javaslattétel olyan tartalmi elemekre, melyek a projektet gazdagabbá, fenntarthatóbbá és magasabb minőségűvé tehetik;
  • projekt menedzsment struktúra kialakítása: a projekt előkészítés és megvalósítás felelősségi rendszerének kidolgozása, a megfelelő feladat-megosztási viszonyok kialakítása;
  • projekt pénzügyek: kiemelt hangsúlyt helyezünk a projektek pénzügyi tervezésére, különös tekintettel a cash flow tervezésre, hiszen a pénzáramok pontos megtervezése kulcsfontosságú a támogatási projektek megvalósíthatósága szempontjából.

PÁLYÁZATÍRÁS

Cégünk tevékenységei közé tartozik az európai uniós és hazai pályázatok kidolgozása is – mind az önkormányzati, a civil, és a vállalkozói ügyfélkör számára.

A pályázat kidolgozási szolgáltatásunkba bele tartozik az ingyenes pályázatképesség vizsgálat is az ügyfeleink számára. Ennek keretében a meghirdetett pályázatok jogosultsági és szakmai feltételi alapján elvégezzük a pályázó szervezet első körös pályázatképességi vizsgálatát, ami választ ad arra, hogy érdemes-e belefogni a pályázat kidolgozási folyamatba.

PROJEKTMENEDZSEMENT

Cégünk a projektfejlesztés során legtöbbször teljes körű szolgáltatáscsomag nyújtását vállalja. Ennek szerves részét képezi a projektmenedzsment – tehát partnereink egyetértése esetén nem csupán a projekttervezést, hanem a projektmenedzsment feladatait is ellátjuk.

Meggyőződésünk, hogy a sikeres projektmegvalósítás kulcsfontosságú elemét képezi a projektek menedzsmentje. Számos projekt bukását okozza az, hogy nem szakszerűen történik a projektmegvalósítással együtt járó adminisztratív és pénzügyi menedzsment feladatok ellátása.

PROJEKT VÁLSÁGMENEDZSMENT

Cégünk működése során számos alkalommal kapott megbízást pályázati válságkezelésre, így több reménytelennek tűnő projekt megvalósításában vállaltunk meghatározó szerepet. Sajnos sok esetben azt tapasztaljuk, hogy a projektgazdák nem megfelelő figyelmet fordítanak a nyertes projektek menedzsmentjére, illetve az eredetileg megbízott tanácsadó cégek nem megfelelő mennyiségű és minőségű erőforrást biztosítanak e célra.

Az esetek nagy részében ezek a projektek szinte biztos bukásra voltak ítélve. A mi feladatunk volt e projektek szálainak kibogozása, javaslattétel a megoldásra és a projekt megfelelő mederbe terelése. Szívós, kitartó és az ügyfél érdekeit maximálisan előtérbe helyező munkával minden esetben sikerült e projekteket sikerre vinni, úgy, hogy az ügyfél a lehető legkevesebb kárt legyen kénytelen elszenvedni a projektmegvalósítás kapcsán korábban felmerült hiányosságok miatt.